Auteur E.P. de Jong
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-06-2010 N. van Gestel, P. de Beer en M. van der Meer, Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 18-12-2008 SMA 1946-2008
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 29-02-2008 E. Lutjens, Pensioenwet, analyse en commentaar
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 01-12-2007 Deze eeuw: van feest naar feest
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 13-04-2007 F.M. Noordam, Rechtsgrond en sociale zekerheid
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 12-04-2007 M. van Everdingen, G. Vonk, Veel besproken, nu beschreven
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 12-04-2007 H.P. van der Vorst, E. Snieder, De pensioenwereld in 2007
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 12-04-2007 S.G. van der Lecq, O.W. Steenbreek, Kosten en baten van collectieve pensioensystemen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 12-04-2007 R. ten Wolde, Nederlands pensioenstelsel onder invloed van Brussel
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 12-04-2007 C.P.R.M. Dekker, R.J.G. Veugelers, N.M. Opdam, De positie van gepensioneerden
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 12-06-2006 Rob Bauer e.a. (Red), Vergezichten. Over beleggen, pensioenen en toezicht. Een uitgave ter gelegenheid van het afscheid an Jean Frijns als Directeur Vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds ABP
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 16-03-2006 Sociaalrechtelijke proefschriften 1999-2005
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 24-01-2006 Over armoede en civil society. Bij een diamanten jubileum