Auteur L.G. Verburg
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Onderneming & Recht 16-02-2024 Hoge Raad 03-11-2023
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-09-2022 HvJ EU 28-04-2022, C-237/20
Tijdschrift voor Insolventierecht 18-08-2022 HvJ EU 28-04-2022, C-237/20
Arbeidsrechtelijke Annotaties 04-05-2022 ‘Een kwestie van perspectief’: enige arbeidsrechtelijke gedachten over samenwerkingsvormen, het verzoenen van belangen en zuiverheid van oogmerk
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 05-04-2022 De Wet werk en zekerheid (Wwz): de doelen en wat ervan terechtkwam
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-11-2021 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-06-2021
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-04-2021 Het belang van de economische werkelijkheid in arbeidsrechtelijke relaties, in het bijzonder in driehoeksverhoudingen
Jurisprudentie Onderneming & Recht 17-10-2020 Gerechtshof Amsterdam 31-10-2019
Jurisprudentie Onderneming & Recht 10-07-2020 Hoge Raad 27-03-2020
Arbeidsrechtelijke Annotaties 15-05-2020 De vrijheden van vestiging en ondernemerschap en de preventieve toetsing van de a-grond door het UWV: is de toetsing in overeenstemming met AGET Iraklis?
Jurisprudentie Onderneming & Recht 17-11-2019 Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019
Jurisprudentie Onderneming & Recht 16-06-2019 Hoge Raad 22-03-2019
Jurisprudentie Onderneming & Recht 13-07-2018 Hoge Raad 18-05-2018
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-05-2018 Gerechtshof Amsterdam 08-02-2018
Jurisprudentie Onderneming & Recht 20-01-2018 Gerechtshof Amsterdam 15-08-2017
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-11-2017 Het stakingsrecht na Enerco en Amsta: terugblikken en vooruitzien
Ondernemingsrecht 26-09-2017 Hoge Raad 30-06-2017
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 11-09-2017 Smallsteps: over de vraag of de gewone doorstart uit faillissement nog toekomst heeft
Jurisprudentie Onderneming & Recht 16-07-2017 HvJ EU 22-06-2017, C-126/16
Arbeidsrechtelijke Annotaties 19-04-2017 De uitzendwereld na C4C: bespiegelingen over heden en toekomst
Jurisprudentie Onderneming & Recht 03-02-2017 Rechtbank Noord-Nederland 10-08-2016
Ondernemingsrecht 20-01-2017 Hoge Raad 14-10-2016
Jurisprudentie Onderneming & Recht 31-10-2016 Gerechtshof Amsterdam 01-07-2016
Jurisprudentie Onderneming & Recht 22-02-2016 Gerechtshof Amsterdam 19-11-2015
Arbeidsrechtelijke Annotaties 17-12-2015 Een onderzoek naar de ArA-bijdragen van twee eigenzinnige heren
Jurisprudentie Onderneming & Recht 31-10-2015 Hoge Raad 19-06-2015
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-09-2015 Gerechtshof Den Haag 12-05-2015
Jurisprudentie Onderneming & Recht 07-05-2015 Gerechtshof Amsterdam 24-02-2015
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-01-2015 Rapport visitatie gerechten 2014
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 31-12-2014 De doorstart in faillissement en het debiet van ‘662’
Jurisprudentie Onderneming & Recht 04-12-2014 Rechtbank Amsterdam 29-08-2014
Arbeidsrechtelijke Annotaties 24-09-2014 Schikken in het nieuwe ontslagrecht: bedenk eer ge begint
Jurisprudentie Onderneming & Recht 13-05-2014 Gerechtshof Amsterdam 27-02-2014
Jurisprudentie Onderneming & Recht 29-04-2014 Gerechtshof Amsterdam 08-10-2013, 200.129.541/01 OK
Jurisprudentie Onderneming & Recht 20-01-2014 Hoge Raad, 08-11-2013, 13/00490
ArbeidsRecht 05-01-2014 Toerekening van besluitvorming en medeondernemerschap
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 10-10-2013 Reactie op R.A.A. Duk, De 'exceptie-Timmerman' en de functioneel directeur, TRA 2013/67
Journaal Ondernemingsrecht 05-07-2013 Rechtbank Rotterdam, 16-01-2013, C/10/414419 / KG ZA 12-1006
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-04-2013 Rechtbank Rotterdam, 16-01-2013, C/10/414419 / KG ZA 12-1006
Arbeidsrechtelijke Annotaties 01-01-2013 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT): (in) werking
Journaal Ondernemingsrecht 30-10-2012 Rechtbank Utrecht, 04-04-2012, 307708 / HA ZA 11-1177 MT/4253
ArbeidsRecht 17-09-2012 Social media en de arbeidsverhoudingen: over overvloed en (on)behagen
Journaal Ondernemingsrecht 08-08-2012 Rechtbank Haarlem, 16-02-2012, 188184 / KG ZA 11-587
Jurisprudentie Onderneming & Recht 25-07-2012 Rechtbank Utrecht, 04-04-2012, 307708 / HA ZA 11-1177 MT/4253
Jurisprudentie Onderneming & Recht 10-05-2012 Rechtbank Haarlem, 16-02-2012, 188184 / KG ZA 11-587
Arbeidsrechtelijke Annotaties 05-04-2012 Het beding van artikel 7:613 BW: toepassingsgebied, de relatieve zwaarte van de ‘613’-maatstaf en het vereiste van schriftelijkheid (Monsieurs c.s./Wegener)
Jurisprudentie Onderneming & Recht 17-03-2012 Hoge Raad, 06-01-2012, 10/03313
ArbeidsRecht 13-03-2012 De Ondernemingskamer, de medezeggenschap en de periode 2009 tot en met 2011
Jurisprudentie Onderneming & Recht 19-12-2011 Rechtbank Rotterdam, 27-07-2011, 332598 / HA ZA 09-1634
Journaal Ondernemingsrecht 09-12-2011 Rechtbank Arnhem, 11-05-2011, 178741
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 07-11-2011 Rechtbank Arnhem, 11-05-2011, 178741
ArbeidsRecht 05-09-2011 De verzelfstandigde werknemer
Jurisprudentie Onderneming & Recht 23-08-2011 Rechtbank Arnhem, 11-05-2011, 178741
Journaal Ondernemingsrecht 29-07-2011 Rechtbank Amsterdam, 11-03-2011, 483136 / KG ZA 11-274 HJ/JWR
Journaal Ondernemingsrecht 24-06-2011 Rechtbank Roermond, 02-02-2011, 98336 / HA ZA 10-12
Jurisprudentie Onderneming & Recht 12-05-2011 Rechtbank Amsterdam, 11-03-2011, 483136 / KG ZA 11-274 HJ/JWR
Jurisprudentie Onderneming & Recht 19-04-2011 Rechtbank Roermond, 02-02-2011, 98336 / HA ZA 10-12
ArbeidsRecht 07-12-2010 Europese invloeden op het Nederlandse arbeidsrecht: de overgang van onderneming
ArbeidsRecht 31-08-2010 681 en 685 zijn het zat. Een ontslagvergoeding? Dat bepalen we zelf wel!
Arbeidsrechtelijke Annotaties 20-08-2010 Naschrift van Verburg bij de reactie van Heinsius op de annotatie van het Akavan-arrest in ArA 2010/1
Jurisprudentie Onderneming & Recht 21-07-2010 Gerechtshof Amsterdam, 29-04-2010, 200.058.069
Jurisprudentie Onderneming & Recht 21-07-2010 Gerechtshof Amsterdam, 20-05-2010, 200.063.576 OK
Arbeidsrechtelijke Annotaties 12-05-2010 Het moment van de raadpleging van werknemersvertegenwoordigers op grond van de richtlijn collectief ontslag
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 20-04-2010 Cao-recht: enige beschouwingen over het Nederlandse cao-recht en de richtlijn overgang van ondernemingen
ArbeidsRecht 27-02-2010 De statutair directeur in de jaren 2008 en 2009
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-12-2009 Rechtbank Zutphen, 14-10-2009, 106187 / KG ZA 09-305
Jurisprudentie Onderneming & Recht 13-11-2009 Rechtbank Arnhem, 15-07-2009, 614063 HA VERZ 09-5103
ArbeidsRecht 08-09-2009 Het beloningssysteem: op de helling of platvloers?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-06-2009 De herschikking van de EOR-Richtlijn
Jurisprudentie Onderneming & Recht 17-04-2009 Rechtbank Utrecht, 19-12-2008, 257826/ KG ZA 08-1126
ArbeidsRecht 28-02-2009 De nieuwe kantonrechtersformule: een balancing act
ArbeidsRecht 29-01-2009 De OK, de medezeggenschap en de periode 2007 tot en met 2008
Ondernemingsrecht 05-12-2008 Herziening EOR-richtlijn
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 28-10-2008 De wijziging van arbeidsvoorwaarden op basis van de cao
Jurisprudentie Onderneming & Recht 15-09-2008 Rechtbank Zutphen, 20-06-2008, 335742 VV 08-38
ArbeidsRecht 02-09-2008 Het sprookje van De zes elfjes en de bron van alle goeds
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 28-07-2008 Het kabinet en de rechtsverhouding van de bestuurder
ArbeidsRecht 24-07-2008 De statutair directeur na 15 april 2005 in de periode tot en met 2007
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 24-07-2008 Het kabinet en de rechtsverhouding van de bestuurder
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 12-07-2008 Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007, 106.010.615/01 (124/07)
Arbeidsrechtelijke Annotaties 06-09-2007 De Europese ondernemingsraad: driemaal in de rechtszaal gesignaleerd!
ArbeidsRecht 29-08-2007 Gelijke behandeling en de pursuit of happiness ... en happy?
ArbeidsRecht 22-06-2007 De OK, de medezeggenschap en de periode medio 2004 tot en met 2006
Ondernemingsrecht 16-11-2006 Het rapport Vier scenario's voor de toekomst van de medezeggenschap van juli 2006
ArbeidsRecht 07-09-2006 Red, yellow or blue
ArbeidsRecht 30-08-2005 De bestuurder beschermd: effecten van dualiteit op de positie van de statutair directeur
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 20-05-2005 WOR of WMW: er is nog het nodige (over) te doen
Arbeidsrechtelijke Annotaties 29-04-2005 Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding
ArbeidsRecht 01-12-2004 De OK, de medezeggenschap en de periode 2003 tot en met medio 2004