Auteur E. Haverkamp
Tijdschrift Aflevering Artikel
Vastgoedrecht 21-12-2023 De Kaderrichtlijn water: een nieuw milieuobstakel voor de bouw- en vastgoedsector?
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-12-2023 De Omgevingswet in internationaal perspectief: Rechtsvergelijking een verrijking voor de Nederlandse omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving?
Vastgoedrecht 31-08-2023 De Omgevingswet en planologisch afwijken onder het omgevingsplan: sneller en beter?
Vastgoedrecht 28-04-2023 Het plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw: ‘Als je sneller wilt spelen kun je wel harder lopen maar in wezen bepaalt de bal de snelheid van het spel’
Vastgoedrecht 23-12-2022 De Omgevingswet: uitstel, afstel of alternatief?
Vastgoedrecht 01-08-2022 ‘Dark stores een planologische vloek of zegen?’
Vastgoedrecht 15-04-2022 ‘Hetfair play-beginsel en vastgoed: fair enough?’
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 31-12-2021 De opkomst van 'dark stores' vanuit huurrechtelijk en publiekrechtelijk perspectief
Vastgoedrecht 29-10-2021 Hoe een voorlopige voorziening veel (stik)stof kan doen opwaaien
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-07-2021 Due diligence en het omgevingsrecht. Een tweeluik over de transactiepraktijk en het due diligence onderzoek binnen het omgevingsrecht: wordt het met de Omgevingswet eenvoudiger en beter? (Deel II)
Vastgoedrecht 29-04-2021 De vertrouwelijke behandeling en geheimhouding van huidige en toekomstige omgevingsvergunningen: ‘Eens openbaar altijd openbaar?’
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-01-2021 Rechtsbescherming versus tijdige realisatie en de (on)mogelijkheden om bij bouwprojecten tot versnelling en slagkracht te komen
Vastgoedrecht 27-10-2020 Smaken verschillen: het huidige welstandstoezicht en de toekomst van het welstandstoezicht onder de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-03-2020 Due Diligence en het omgevingsrecht. Een tweeluik over de transactiepraktijk en het due diligence onderzoek binnen het omgevingsrecht: wordt het met de Omgevingswet eenvoudiger en beter?
Vastgoedrecht 28-12-2019 De ruimtelijke inpassing van zonneparken: recente ontwikkelingen
Vastgoedrecht 17-06-2019 Energietransitie en kantoorvastgoed: waar staan we op dit moment?
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-03-2019 De transactiepraktijk en de overdracht van vergunningen binnen het omgevingsrecht. Wordt het met de Omgevingswet eenvoudiger en beter?
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-06-2017 Dynamische LED-schermen in het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-12-2016 Het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving en het gebruik van bouwwerken. De gebruiksmelding, specifieke zorgplicht, maatwerkregels en -voorschriften en het energielabel