Auteur A.A.H. van Hoek
Tijdschrift Aflevering Artikel
Ars Aequi 15-06-2023 Het leerstuk van de openbare-orde-exceptie: de Rubik’s cube van het internationaal privaatrecht? Iraanse huwelijkse voorwaarden langs de lat van de Nederlandse openbare orde
Nederlands Internationaal Privaatrecht 18-10-2022 Conflictenrecht en arbeid in het Europees wegtransport – verder en verder weg van het Savigniaanse verwijzingsmodel
Ars Aequi 21-01-2021 HvJEU 03-09-2020, C-186/19
Ars Aequi 23-01-2020 HvJ EU 04-10-2018, C-337/17
Ars Aequi 11-12-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 18-07-2013, C-147/12
Ars Aequi 11-06-2013 Rechtbank 's-Gravenhage, 30-01-2013, C/09/337050 / HA ZA 09-1580, C/09/330891 / HA ZA 09-0579 en C/09/337058 / HA ZA 09-1581
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-01-2013 De werkingssfeer van het BBA na het NUON-arrest van de Hoge Raad
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 24-12-2012 De werkingssfeer van het BBA na het NUON-arrest van de Hoge Raad. Deel I: het arrest in context
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 20-09-2012 Hof van Justitie EU, 15-12-2011, C-384/10
Ars Aequi 11-09-2012 Hof van Justitie EU, 25-10-2011, C-509/09 en C-161/10
Ars Aequi 13-09-2011 Heiko Koelzsch tegen Groothertogdom Luxemburg
Maandblad voor Vermogensrecht 25-08-2010 De onrechtmatige daad in Boek 10 BW
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 27-02-2010 Hof van Justitie EG, 14-05-2009, C-180/06
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 16-12-2008 Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 2: De arresten Laval, Rüffert en Commissie/Luxemburg, interpretatie van de Detacheringsrichtlijn
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 29-07-2008 Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 1: De arresten Viking, Laval en Rüffert, verdragsaspecten
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13-12-2007 Rechtsbescherming en het recht van verdediging bij plaatsing op de Europese terrorismelijst - de zaak-Mujahedin-e Kalq v. De Raad
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 24-10-2006 De Europese werknemer en het Nederlandse arbeidsrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 14-05-2005 Ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak in het IPR-procesrecht (buiten EEX en EVEX)