Auteur R.J. Boogers
Tijdschrift Aflevering Artikel
Praktisch Bestuursrecht 13-11-2023 Omgevingsrechtelijke aspecten bij huisvesting van arbeidsmigranten
Praktisch Bestuursrecht 31-12-2022 Kansen voor versnelling in de bezwarenfase?!
Praktisch Bestuursrecht 03-12-2021 Raad van State 18-08-2021
Praktisch Bestuursrecht 02-12-2021 Raad van State 04-05-2021
Praktisch Bestuursrecht 23-06-2021 Voorschriften aan een (omgevings)vergunning: wat mag wél en wat niet?
Juridisch up to Date 31-12-2020 Verzet en reconventie, hoe gaat dat samen?
Juridisch up to Date 09-10-2019 De meerpremie is voor rekening van huurder, maar hoe hoog is die premie?
Juridisch up to Date 29-03-2019 Schade door ongeschikte medische hulpzaak: ziekenhuis aansprakelijk?
Juridisch up to Date 16-11-2018 Besluitaansprakelijkheid: wanneer is de overheid civielrechtelijk aansprakelijk voor een herroepen of ingetrokken besluit?
Juridisch up to Date 05-10-2018 Geldt de klachtplicht ook bij een vordering uit onrechtmatige daad?
Juridisch up to Date 22-06-2018 Uitbreiding werkgeversaansprakelijkheid inzake bescherming vrijwilligers?
Juridisch up to Date 01-04-2018 Vergunningverlening: resultaat- of inspanningsverplichting?
Juridisch up to Date 22-01-2018 Schadevergoeding na 'landjepik': (terug)levering van de grond of geldelijke compensatie?
Juridisch up to Date 17-11-2017 Schending mededelingsplicht na afsluiten verzekeringsovereenkomst: geen uitkering
Juridisch up to Date 07-07-2017 Verlies aan arbeidsvermogen bij letselschade; De Poolmolen
Juridisch up to Date 12-05-2017 Artikel 6:235 lid 1 BW: vernietiging van algemene voorwaarden door 'grote ondernemers'
Juridisch up to Date 15-04-2017 'Landjepik' kan onrechtmatig zijn jegens oorspronkelijke eigenaar
Juridisch up to Date 23-01-2017 Kelderluik criteria in het aansprakelijkheidsrecht uit 1965 nog steeds aan de orde van de dag
Juridisch up to Date 04-11-2016 De aansprakelijkheid van de wegbeheerder voor voorwerpen op de weg
Juridisch up to Date 18-07-2016 Overheidsaansprakelijkheid: causaliteit bij vernietigde besluiten
Juridisch up to Date 13-05-2016 Zonder ingebrekestelling toch in verzuim
Juridisch up to Date 15-04-2016 Rb Rotterdam inzake shockschade; geen onderscheid tussen shockschade en affectieschade
Juridisch up to Date 26-01-2016 Verjaring van de rechtsvordering tot het doen van uitkering
Juridisch up to Date 30-11-2015 Samenloop tussen onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming
Juridisch up to Date 27-08-2015 Contractsoverneming of contractsvernieuwing
Juridisch up to Date 08-01-2015 Terhandstelling van algemene voorwaarden door dienstverleners
Praktisch Bestuursrecht 14-10-2013 Artikel 6:13 Awb: de stand van de rechtspraak
Praktisch Bestuursrecht 07-05-2013 Raad van State, 27-02-2013, 201112182/1/R3
Praktisch Bestuursrecht 07-05-2013 Raad van State, 30-01-2013, 201203524/1/R1
Praktisch Bestuursrecht 07-05-2013 Raad van State, 27-02-2013, 201206650/1/A2 en 201206686/1/A2
Praktisch Bestuursrecht 07-05-2013 Raad van State, 13-02-2013, 201205425/1/R4
Praktisch Bestuursrecht 28-03-2013 Onvoldoende documenten ter inzage gelegd: benadeeld of niet?
Praktisch Bestuursrecht 26-11-2012 Beleidswijziging en rechtszekerheid: opposites attract?
Praktisch Bestuursrecht 29-10-2012 Raad van State, 04-07-2012, 201107022/1/A3
Praktisch Bestuursrecht 21-06-2012 Raad van State, 18-04-2012, 201107768/1/R1
Praktisch Bestuursrecht 21-06-2012 Wet aanpassing bestuursprocesrecht
Praktisch Bestuursrecht 08-05-2012 Raad van State, 07-03-2012, 201102610/1/R3
Praktisch Bestuursrecht 08-05-2012 Raad van State, 07-03-2012, 201107898/1/A1
Praktisch Bestuursrecht 08-05-2012 Raad van State, 07-03-2012, 201102071/1/R3