Auteur G. Jurgens
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 18-12-2018 Moderne bestuursrechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-12-2017 De achterkant van het gelijkheidsbeginsel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-12-2016 Positiebepaling van het bestuursrecht: verovering of zending?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 01-01-2014 Publiekrecht en privaatrecht: naar een herbezinning op het onderscheid
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-12-2012 Een dereguleringsimpuls uit onverwachte hoek
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 28-04-2012 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming in Engeland en Wales
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2011 Bevoegdhedenovereenkomst en de juiste rechter