Auteur H.F.M.W. van Rijswick
Tijdschrift Aflevering Artikel
RegelMaat 19-09-2022 Interbestuurlijke verhoudingen in de Omgevingswet: ordeloos of een thorbeckiaans evenwicht?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-09-2022 HvJ EU 05-05-2022, C-525/20
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-01-2022 Raad van State 09-12-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-01-2022 HvJ EU 24-06-2021, C-559/19
Milieu & Recht 28-02-2021 Bodemdaling in Nederlandse veengebieden: knelpunten voor solide beleid en besluitvorming
Nederlands Juristenblad 22-10-2020 Afschaffing van geborgde waterschapszetels gestoeld op drijfzand? Over de taak en democratische legitimatie van het waterschap als communicerende vaten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-09-2020 HvJ EU 03-10-2019, C-197/18
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2019 Meer zoden aan de dijk met resultaatgerichte normering van waterveiligheid in de Omgevingswet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-12-2019 Raad van State 16-10-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-12-2019 Raad van State 16-10-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-12-2019 Raad van State 18-09-2019
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-11-2019 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 17-08-2019 Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier: juridisch-bestuurlijke lessen voor toekomstige grootschalige infrastructurele overheidsprojecten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-02-2019 Hoge Raad 16-11-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2019 Rechtbank Oost-Brabant 02-11-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2019 Rechtbank Oost-Brabant 02-11-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-08-2018 Raad van State 13-06-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-02-2018 Raad van State 08-11-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-02-2018 Raad van State 06-12-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2018 Raad van State 25-10-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2017 De nieuwe systematiek van veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen: niet eenvoudiger, wel beter
Milieu & Recht 31-05-2017 Stront aan de knikker?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 27-04-2017 Over een gelukkig huwelijk tussen wetenschap en praktijk en een bruidsschat die al voorzien is in de Omgevingswet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-07-2016 HvJ EU 04-05-2016, C-346/14, ECLI:EU:C:2016:322
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-04-2016 Raad van State 08-07-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-08-2015 HvJ EU 01-07-2015, C-461/13, ECLI:EU:C:2015:433
StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht 15-04-2015 Raad van State 23-07-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-03-2015 HvJ EU 11-09-2014, C-525/12, ECLI:EU:C:2014:2202
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-02-2015 Raad van State 29-10-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-02-2015 Raad van State 08-10-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-02-2015 Raad van State 26-11-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-10-2014 Raad van State 25-06-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-08-2014 Raad van State 25-06-2014
Nederlands Juristenblad 19-12-2013 Waar staat water na 2013? Zwanenzang van een roemrijke waterstaatscommissie
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-10-2013 Raad van State, 14-08-2013, 201207843/1/A4
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-10-2013 Raad van State, 31-07-2013, 201300078/1/A4
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-10-2013 Raad van State, 14-08-2013, 201300283/1/A4
Milieu & Recht 23-11-2012 Raad van State, 01-08-2012, 201104130/1/A4
Milieu & Recht 23-11-2012 Raad van State, 01-08-2012, 201104129/1/A4
Milieu & Recht 23-11-2012 Hof van Justitie EU, 11-09-2012, C-43/10
Milieu & Recht 09-05-2012 De programmatische aanpak in het waterbeheer: een les voor de Omgevingswet?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 15-03-2012 Actualiteiten waterrecht: de betekenis van de programmatische aanpak voor de landbouw
Milieu & Recht 09-12-2011 Algemeen geregeld, goed geregeld? - Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht
Milieu & Recht 01-07-2011 Raad van State, 19-01-2011, 201008135/1/M1
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-06-2010 Gastcolumn, opheffen van de waterschappen: oplossing voor welk probleem? 
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-12-2009 Wie is de waterbeheerder en wat moet hij doen?; Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de waterbeheerder in de Waterwet
Milieu & Recht 24-11-2008 Drinkwaterwinning in een Natura 2000 gebied. Het juridisch regime voor beschermde gebieden
Milieu & Recht 10-10-2008 Raad van State, 19-03-2008, 200703562/1
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 18-09-2008 Investeren in de toekomst: een nieuw Europeesrechtelijk regime voor bodemsanering
Tijdschrift voor Bouwrecht 08-09-2008 Kan de bouw bouwen op de AMvB Doelstellingen?
Milieu & Recht 28-07-2008 Raad van State, 26-03-2008, 200703309/1
Milieu & Recht 16-06-2008 Raad van State, 05-12-2007, 200607948/1
Milieu & Recht 16-06-2008 Raad van State, 05-12-2007, 200608060/1
Milieu & Recht 26-02-2008 Raad van State, 29-08-2007, 200606081/1
Milieu & Recht 30-01-2008 De betekenis van de stroomgebiedbenadering uit de Kaderrichtlijn water voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
Milieu & Recht 10-11-2007 Raad van State, 27-06-2007, 200606166/1
Milieu & Recht 11-10-2007 Raad van State, 27-06-2007, 200608153/1
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 25-06-2007 Het wetsvoorstel Waterwet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 30-03-2007 De stroomgebiedsbenadering als impuls voor transnationaal waterbeheer. De Kaderrichtlijn water en de verhouding tot internationale verdragen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 26-01-2007 Wie is er bang voor de Kaderrichtlijn water? De betekenis van de Kaderrichtlijn water voor de landbouw
Milieu & Recht 20-12-2006 Raad van State, 16-08-2006, 200508942/1
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-12-2006 Kopje-onder in de waterregelgeving. Actuele ontwikkelingen in het waterrecht
Milieu & Recht 14-11-2006 Raad van State, 19-07-2006, 200510266/1
Milieu & Recht 14-11-2006 Raad van State, 09-08-2006, 200509655/1
Milieu & Recht 11-10-2006 Raad van State, 15-02-2006, 200502644/1
Milieu & Recht 11-10-2006 Raad van State, 17-05-2006, 200507651/1
Milieu & Recht 11-10-2006 Raad van State, 09-08-2006, 200600384
Milieu & Recht 25-01-2006 Hof van Justitie EG, 08-09-2005, C-121/03
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-04-2005 Doorwerking van het EG-recht, in het bijzonder in het waterbeheer. Europees Recht
Bouwrecht 15-03-2005 Water en ruimtelijke ordening: méér dan de watertoets!
Milieu & Recht 30-01-2005 Raad van State, 16-06-2004, 200304009/1