Auteur G.T.J.M. Jurgens
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-03-2022 Raad van State 20-10-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2021 Raad van State 15-09-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-06-2021 Raad van State 03-03-2021
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2021 De randen van de regels
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-02-2020 Marginale toetsing = procedurele toetsing?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-12-2015 Meer ruimte voor de overheid om via het privaatrecht te handhaven?
Gemeentestem 03-11-2015 Raad van State 08-04-2015
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2011 Remedies tegen de ondraaglijke lichtheid van een succesvol beroep op de schending van rechtsnormen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-01-2011 Ontruiming van kraakpanden: de burgermeestersbevoegdheid die geen burgemeestersbevoegdheid is
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-06-2009 Publiekrecht in Engeland: Roomser dan de Paus? De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in het Engelse recht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2008 FF Kappe met nieuwe openbare orde instrumenten?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-11-2008 Politiedwang, W.F. Prins en H.D. van Wijk
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2007 De TwK: op de drempel van een nieuw gebouw voor de bestuursrechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-09-2007 Schadevergoeding als pilot voor differentiatie in het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 02-05-2007 Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme. Bespreking van de preadviezen voor de jaarvergadering van de VAR/Vereniging voor bestuursrecht op 11 mei 2007
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2006 De Wet OM-afdoening: bestuurlijke beboeting in het strafrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2006 De bestuurlijke boete is zo gek nog niet!
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 05-04-2006 Rechtsbescherming voor aan de wet ontleende verwachtingen
Maandblad voor Vermogensrecht 30-08-2005 Gewijzigd overheidsbeleid en de uitvoering van overheidscontracten
Nederlands Juristenblad 27-05-2005 O & M - Weg met de last onder bestuursdwang!