Auteur C. de Rond
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 05-03-2024 Handhaving van bestuursrecht
Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving 18-11-2023 De Afdeling en het functioneel daderschap: een analyse naar de nieuwe lijn
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-11-2023 Handhaving van bestuursrecht
Tijdschrift voor Toezicht 16-06-2023 Eén uniform overtredersbegrip in het bestuursrecht? De conclusie van A-G Wattel nader beschouwd
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 10-03-2023 Handhaving van bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-09-2022 Handhaving van bestuursrecht
Tijdschrift voor Toezicht 10-05-2022 Een indringende evenredigheidstoets bij bestuurlijke maatregelen – what’s new?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 18-02-2022 Handhaving van bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 10-09-2021 Handhaving van bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2021 Handhaving van bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2020 Handhaving van bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-02-2020 Handhaving van bestuursrecht
Gemeentestem 23-01-2019 Centrale Raad van Beroep 03-07-2018
Gemeentestem 26-06-2018 Rechtbank Midden-Nederland 24-01-2018
Ondernemingsrecht 07-12-2017 De Europeanisering van de Wft
Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 20-09-2016 Tien jaar verjaring bij schade- en sommenverzekeringen
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 22-06-2016 Hoge Raad 25-03-2016
Juridisch up to Date 25-09-2014 Voor de aansprakelijkheid van een schipper als vervoerder is niet relevant of reiziger partij is bij de vervoersovereenkomst
Juridisch up to Date 08-11-2013 Toepassing billijkheidscorrectie bij risicoaansprakelijkheid ouders (Hoge Raad 4 oktober 2013
Juridisch up to Date 18-04-2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-03-2013, 200.106.552/01
Juridisch up to Date 16-08-2012 De aansprakelijkheid van de overheid voor het geven van onjuiste of onvolledige inlichtingen. (HR 25 mei 2012 LJN: BW0219)
Vastgoedrecht 27-06-2012 Een blijvend belang bij de omgevings- vergunning na voltooiing van de bouw
Vastgoedrecht 05-05-2012 Schorsing van bestemmingsplannen: wordt het spoedeisend belang een struikelblok?