Auteur B. Roorda
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 08-05-2023 Beperkt de burgemeester de betogingsvrijheid te vergaand? Een analyse van de rechtspraktijk inzake demonstraties bij abortusklinieken
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 14-04-2023 De reikwijdte van het bijkans heilige demonstratierecht
Nederlands Juristenblad 08-12-2022 David Icke een gevaar voor de openbare orde?
Ars Aequi 15-06-2022 Bestuurlijke verplaatsing bij demonstaties
Gemeentestem 26-04-2022 Locatiebeperkingen bij abortusklinieken en het recht tot betoging
Jurisprudentie in Nederland 21-07-2020 College van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2019
Jurisprudentie Bestuursrecht 29-04-2020 College van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2019
Ars Aequi 14-02-2020 Over vermeende wetshistorische rechtsvinding en selectieve interpretatie
European Human Rights Cases 13-12-2019 EHRM, 18-06-2019, 74768/10
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-10-2019 Rechtbank Noord-Nederland 09-11-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-10-2019 Rechtbank Oost-Brabant 12-04-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-10-2019 Rechtbank Amsterdam 03-05-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-10-2019 Rechtbank Den Haag 21-12-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-10-2019 Rechtbank Amsterdam 02-05-2019
Nederlands Juristenblad 27-06-2019 Antidemocratische rechtspersonen op ondemocratische wijze verbieden
European Human Rights Cases 10-02-2019 EHRM, 11-10-2018, 14237/07
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-10-2018 Rechtbank Oost-Brabant 14-06-2018
Nederlands Juristenblad 07-09-2017 Naar een nieuwe demonstratiewet - Pleidooi voor een grondige herziening van de Wet openbare manifestaties
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-07-2017 Rechtbank Oost-Brabant 14-04-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-06-2017 Rechtbank Den Haag 23-02-2017
European Human Rights Cases 04-05-2017 EHRM, 07-02-2017, 57818/09
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-02-2017 Rechtbank Amsterdam 08-12-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-01-2017 Rechtbank Den Haag 06-10-2016
European Human Rights Cases 06-01-2017 EHRM 27-10-2016, 4696/11, 4703/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2016 Rechtbank Den Haag 07-10-2016
European Human Rights Cases 28-07-2016 EHRM 26-04-2016, 25501/07, 57569/11, 80153/12, 5790/13, 35015/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-10-2015 Raad van State 20-05-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-10-2015 Rechtbank Noord-Holland 15-06-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-06-2015 Raad van State 25-03-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-05-2015 Raad van State 25-03-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-05-2015 Raad van State 27-08-2014
European Human Rights Cases 16-11-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-07-2012, 40721/08
Gemeentestem 18-10-2012 Omvang lokale betogingsvrijheid te beperkt?
Nederlands Juristenblad 22-06-2012 Permanente occupy-kampementen een blijvend probleem?