Auteur M.A.B. Chao-Duivis
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-01-2022 Een verlate reactie op 'De spijker op de kop'
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2021 Pleidooi voor een uitbreiding van de waarschuwingsplicht ex art. 7:755 BW en par. 36 lid 1a UAV 2012
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-01-2021 De regeling van de wijzigingen ex par. 34 UAV 2012 (1989) vergeleken met de regeling van meer- en minder- werk in par. 35 UAV 2012 (1989)
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-08-2020 De eisen van de ingebrekestelling (art. 13 lid 1) en protest (art. 16 lid 2) in de DNR 2011
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2019 Afscheid als directeur van het Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-07-2019 Juridische aspecten van de breedplaatvloeren problematiek - Een oproep tot verder denken
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-06-2019 Raad van Arbitrage voor de Bouw 17-05-2019, 72.148
Tijdschrift voor Bouwrecht 21-01-2019 50 Jaar UAV: 1968-1989-2012-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-10-2018 Enquête Instituut voor Bouwrecht: een impressie
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2018 15 jaar Titel Aanneming van werk. Ten geleide bij de bijdragen aan dit themanummer
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2018 Ontwikkelingen rond de klacht- en onderzoeksplicht in art. 7:758 lid 1, lid 3 en (wetsvoorstel) lid 4 BW
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2018 Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel IV)
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-01-2018 Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel III). Het aanbestedingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-12-2017 Canon van het bouwrecht: De UAV-GC 2005
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-10-2017 Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel II)
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2017 Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel I)
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2017 De toekomst van het bouwcontractenrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-03-2017 Verwarring en verwatering bij wetsvoorstel Kwaliteitsborging
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-01-2017 De eeuwigheidswaarde van het architectonisch ontwerp en herbouw van verloren gegane gebouwen
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-01-2017 Tijdschrift voor Bouwrecht: 10 jaar!
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-10-2016 De (wezenlijke) wijziging tijdens de looptijd van een overeenkomst in de Richtlijn en de aangepaste Aanbestedingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 07-09-2016 'Shared spaces' en het nut van regels
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-07-2016 Geschilbeslechting bij kwaliteitsborging voor het bouwen
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-06-2016 Nogmaals: naar een andere regeling van de aansprakelijkheid na oplevering, exit het onderscheid verborgen en niet-verborgen gebreken
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-01-2016 Smart cities! Smart law!
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-08-2015 Een nieuwe fase in het leerstuk van algemene voorwaarden (Deel 1)
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-06-2015 Consultatie Aanbestedingswet 2012. Verslag Expertmeeting Instituut voor Bouwrecht d.d. 24 april 2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-05-2015 Voordrachten Congres ‘Overheidsopdrachten België-Nederland’
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-02-2015 Naar een andere regeling van de aansprakelijkheid na oplevering: exit verborgen en niet-verborgen gebreken
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-11-2014 De AVA 2013 (1992): wijzigingen en rechtspraak (Deel 2)
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-10-2014 De AVA 2013 (1992): wijzigingen en rechtspraak (Deel 1)
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2014 Hoogbouw en veeteelt
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-06-2014 Reactie op TBR 2014/98
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2013 Het auteursrecht van de architect in beweging
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-06-2013 De verhouding onderaannemer-hoofdaannemer-opdrachtgever (deel 2)
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-05-2013 De verhouding onderaannemer-hoofdaannemer-opdrachtgever (deel 1)
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-03-2013 Onderaanneming in Europa; uitkomsten van een enquête in België, Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Slowakije, Spanje en Zwitserland
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-12-2012 De Algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken 2009.
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2012 Inleidende opmerkingen over de UAV 2012
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-02-2012 Raad van Arbitrage voor de Bouw, 08-11-2011, 71.589
Juridische Berichten voor het Notariaat 29-07-2011 Rechtsbescherming voor de consument in het post-GIW-tijdperk
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2011 Boekbespreking - De particuliere bouwmarkt in de Nederlanden en de opkomst van de architect (1350-1530), M. Hurx
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-06-2011 Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten, Reactie Instituut voor Bouwrecht - Verslag Expertmeeting Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-04-2011 Recht rond installaties: de ALIB 2007
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-02-2011 De gegarandeerde positie van de koper van een nieuwbouwwoning
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-06-2010 De evaluatie van de 5% regeling en ontwikkelingen i.v.m. het GIW
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-05-2010 Het Gele Boekje
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2010 A. Lavers, FIDIC Contracts; Law and Practice
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2010 A.V. Jaeger, G.S. Hök, FIDIC - A Guide for Practioners
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-12-2009 De rechtspositie van omwonenden van een bouwperceel
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-09-2009 Dutch Institute for Construction Law: 40 years anniversary
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2009 M. Barendrecht, C. Jansen, M. Loos, A. Pinna, R. Cascao, S. van Gulijk, Principles of Eurpean Law, Service Contracts
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-05-2009 Beleidsregels combinatieovereenkomsten, een reactie.
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-04-2009 Rechtbank Arnhem, 04-02-2009, 178643
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-03-2009 Juridische implicaties van het werken met BIM
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-12-2008 Concept-beleidsregels combinatievrijstellingen. Reactie van het Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-07-2008 Raad van Arbitrage voor de Bouw, 15-04-2008, 71.193
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-03-2008 Consultatiedocument aanbestedingswet, verslag van een expertmeeting gehouden op 19 december 2007
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-02-2008 Raad van Arbitrage voor de Bouw, 08-10-2007, 71.138
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-02-2008 Hoofdelijkheid in het bouwcontractenrecht (deel 2)
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-01-2008 Ten geleide
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-01-2008 Hoofdelijkheid in het bouwcontractenrecht (deel 1)
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 24-12-2007 De rol van deskundigen bij de vaststelling van schade in het bouwrecht
Bouwrecht 15-03-2005 Betekenis en relevantie van rechtspreken als 'goede mannen naar billijkheid'