Auteur F.M. van Cassel-van Zeeland
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-06-2023 Boekbespreking ‘Veranderd Bouwrecht - 25 jaar VBR-A’
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-05-2023 Modulair bouwen - een nieuw financieel risico voor de particuliere opdrachtgever?
Overeenkomst in de rechtspraktijk 06-09-2022 Het doorbelasten van prijsstijgingen in de bouw: Onvoorziene kostenverhogende omstandigheden bij aanneming van werk
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-12-2021 Raad van Arbitrage voor de Bouw 13-07-2020, 36.945
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2020 Hoge Raad 21-06-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-06-2020 Raad van Arbitrage voor de Bouw 17-06-2019, 72.173
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-10-2019 Cessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-08-2018 Rechtbank Den Haag 27-09-2017
Bedrijfsjuridische Berichten 21-06-2018 Grenzen van de redelijkheid en billijkheid bij duurovereenkomsten
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-06-2018 Stelposten zijn meerwerk en een afgegeven richtprijs
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-07-2017 Gerechtshof Amsterdam 01-11-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-01-2017 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-08-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-10-2016 Het begrip dag in de UAV-GC 2005
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2016 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-12-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-01-2016 Raad van Arbitrage voor de Bouw 28-05-2015, 71.927
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 02-06-2014 Buurwegen: oud, afgeschaft maar nog altijd springlevend Buurwegen en recht van overpad vergeleken
Contracteren 01-11-2013 Opzegging van de DBFMO-overeenkomst
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-11-2012 Beëindiging van grote overheidsprojecten, in het bijzonder Blauwestad (Groningen) en Wieringerrandmeer (Noord-Holland)
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-10-2012 Rechtbank Groningen, 30-11-2011, 111629 / HA ZA 09-674