Auteur F.P.C.L. Tonnaer
Tijdschrift Aflevering Artikel
Bouwrecht 06-11-2020 Gezondheidsaspecten in het omgevingsplan
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2020 Maatwerk als brug tussen rechtszekerheid en flexibiliteit in het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 28-11-2019 Zorgplicht: omgevingsrechtelijk instrument van de toekomst? ‘Een goed gekozen zorgplicht leidt tot wetgeving die aanmerkelijk bestendiger is dan gedetailleerde regels …’
Gemeentestem 12-12-2018 estuurlijke relatieproblemen, een opgelegde bruidsschat en een afgewezen vrijbrief
Gemeentestem 24-11-2016 Vlees op de botten van de Omgevingswet
Gemeentestem 24-11-2016 Reactie op J.M.H.F. Teunissen
Nederlands Juristenblad 24-07-2014 Balanceren tussen markt en milieu - Naar een codex voor de fysieke leefomgeving
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-08-2013 Instructies in de Omgevingswet: onmisbare beïnvloedingsinstrumenten of overbodige ballast?
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-02-2013 Besturen op afspraak (deel 2); De mogelijke inhoud van een regeling van bestuursovereenkomsten in de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-01-2013 Besturen op afspraak (deel 1)
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-06-2012 Omgevingswet: gemiste of benutte kansen?