Auteur E.F. Verheul
Tijdschrift Aflevering Artikel
Maandblad voor Vermogensrecht 19-02-2024 Beperkte rechten op eigen goederen: Bespreking van het proefschrift van mr. R.J. ter Rele
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19-09-2023 Obligatoire vruchttrekkingsrechten
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 20-06-2023 De overgang van vergunningen en subsidies
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 08-05-2023 Verkrijging door verjaring van overheidsgrond
Jurisprudentie Onderneming & Recht 17-04-2023 Rechtbank Gelderland 30-11-2022
Tijdschrift voor Insolventierecht 04-11-2022 De afwikkeling van een negatieve boedel
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 28-07-2022 Wat zijn nevenvorderingen?
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 10-02-2022 Gemiste gebruiksmogelijkheden in het schadevergoedingsrecht
Maandblad voor Vermogensrecht 08-02-2022 Wijziging van beperkte rechten: Bespreking van het proefschrift van mr. K. Everaars
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-09-2021 Belgisch goederenrecht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 07-07-2021 Verzwaring van een erfdienstbaarheid
Tijdschrift voor Insolventierecht 01-07-2021 Recensie van M.A. Heilbron, Retentierecht en uitwinning (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2019, 636 p.
Tijdschrift voor Insolventierecht 30-04-2021 Hoge Raad 13-11-2020
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 30-04-2021 Verjaring van schadevergoedingsvorderingen wegens langdurig nalaten
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-09-2020 Gerechtshof Amsterdam 10-03-2020
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 09-09-2020 Verjaring en het ontstaan van schade
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 13-08-2020 De puzzel van art. 3:86 lid 3 BW
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-05-2020 Voortdurende gedragingen en de subjectieve verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 26-04-2020 I. Vruchtgebruik op verhuurde zaken
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 03-04-2020 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-12-2019 Wijziging van een eigendomsvoorbehoud
Jurisprudentie Onderneming & Recht 04-10-2019 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10-04-2019
Tijdschrift voor Insolventierecht 28-06-2019 De beperkte reikwijdte van het keuzerecht van de curator
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 31-05-2019 Onrechtmatige toestanden en daden
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 31-05-2019 Bezit van een erfdienstbaarheid
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 11-05-2019 De handhaving van goederenrechtelijke rechten
Jurisprudentie Onderneming & Recht 16-12-2018 Rechtbank Gelderland 01-08-2018
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 18-11-2018 Rechtsinbreuk en onrechtmatigheid
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-11-2018 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-05-2018
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 16-06-2018 Overdraagbaarheid van contractuele wilsrechten
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-05-2018 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-02-2018
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-03-2018 Proefschrift; drie stellingen Eigendomsvoorbehoud
Jurisprudentie Onderneming & Recht 21-02-2018 Rechtbank Amsterdam 08-11-2017
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-11-2017 Hoe relatief is de relativering van de levering c.p. door een bezitter?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-07-2017 Overgang van wilsrechten bij contractsoverneming (II, slot)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 05-07-2017 Overgang van wilsrechten bij contractsoverneming (I)
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-04-2017 Verval van beperkte rechten door verkrijgende verjaring van de onbezwaardheid
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 25-10-2016 De retro-overdracht aan de vervreemder, niet-eigenaar
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 06-10-2015 Privaatrecht Actueel
Maandblad voor Vermogensrecht 30-09-2015 Volledige verrekening en afdracht van overwaarde in het wetsvoorstel goederenkrediet
Nederlands Juristenblad 11-04-2015 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 09-03-2015 Eigendomsvoorbehoud, bestanddeelvorming en natrekking
Nederlands Juristenblad 12-01-2015 De Crisis- en herstelwet - Veel ambitie, nauwelijks effect
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 10-06-2014 Leverancierszekerheid na zaaksvorming
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-04-2014 De wedloop tussen leverancierskrediet en geldkrediet
Verkeersrecht 21-10-2013 Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder