Auteur F.C.W. de Graaf
Tijdschrift Aflevering Artikel
Delikt en Delinkwent 10-02-2023 “Mogen wij even binnen kijken?” Over toestemming als grondslag voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden
Delikt en Delinkwent 06-01-2022 Belastende en ontlastende getuigen in de rechtspraak van het EHRM
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) 04-12-2021 Kennismaken met de ‘onbekende derde’ als medepleger
Sancties 27-06-2020 Abstracte berekeningsmethoden concreet bekeken: ontnemen na een vrijspraak en de toepassing van artikel 36e, negende lid, Sr
Sancties 27-04-2020 Het ontnemen van voordeel na een veroordeling voor witwassen
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) 07-04-2020 De witwasgedragingen van de a-grond van artikel 420bis Sr nader beschouwd
Delikt en Delinkwent 21-10-2019 Herstelbeslissingen van de feitenrechter wettelijk geregeld: een verbetering?
Delikt en Delinkwent 10-11-2016 De rechtsfiguren eendaadse samenloop en voortgezette handeling nader beschouwd
Delikt en Delinkwent 30-04-2016 Welke mogelijkheden bestaan er om op grond van artikel 359a Sv rechtsgevolgen te verbinden aan fouten in het strafdossier?
Nederlands Juristenblad 26-03-2015 Dataretentie - Een kwestie van alles of niets?
Delikt en Delinkwent 15-11-2013 Samenloop van strafbare feiten binnen de Europese Unie. Naar een transnationale samenloopregeling als sluitstuk bij de (gelijktijdige) vervolging van meerdere strafbare feiten in verschillende EU-lidstaten?