Auteur M.E. Witting
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie in Nederland 06-02-2020 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2019
Jurisprudentie in Nederland 28-05-2019 Hoge Raad 15-03-2019
Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 09-09-2017 Het leerstuk van kansschade: een stand van zaken
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 08-10-2015 De invloed van verkrijgende verjaring op beperkte rechten die rusten op de grond
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-04-2014 Bestanddeelvorming op grond van art. 3:3 BW of onroerend in de zin van art. 3:4 BW?