Auteur A.A. al Khatib
Tijdschrift Aflevering Artikel
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-06-2023 EHRM, 11-10-2022, 31612/09
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-10-2022 Het gebruik van de uitzondering voor Diensten van Algemeen Economisch Belang in Nederland
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-06-2021 College van Beroep voor het bedrijfsleven 06-10-2020
Nederlands Juristenblad 05-05-2021 Het EVRM als anker om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-03-2021 Raad van State 09-09-2020
Jurisprudentie voor Gemeenten 19-12-2020 Hoge Raad 09-10-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-10-2019 HvJ EU 27-02-2019, C-563/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-05-2019 Gerecht EU 15-11-2018, T-202/10 RENV II, T-203/10 RENV II
Gemeentestem 17-01-2018 De wet terugvordering staatssteun: een adequate grondslag voor de terugvordering van staatssteun?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-12-2017 HvJ EU 27/06/2017, C-74/16
Gemeentestem 06-04-2016 HvJ EU 11-11-2015, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742
Jurisprudentie voor Gemeenten 28-01-2016 Rechtbank Noord-Nederland 16-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-11-2015 Raad van State 15-04-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-08-2015 HvJ EU 14-01-2015, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9
Jurisprudentie voor Gemeenten 14-04-2015 Rechtbank Overijssel 24-12-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-01-2015 HvJ EU 13-02-2014, C-69/13, ECLI:EU:C:2014:71
Jurisprudentie voor Gemeenten 30-12-2014 Raad van State 17-09-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 05-08-2014 Raad van State 04-06-2014
Bedrijfsjuridische Berichten 01-07-2014 Grondtransacties en het staatssteunrecht
Jurisprudentie voor Gemeenten 27-04-2014 Centrale Raad van Beroep 30-01-2014
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 01-10-2013 De Molukse kwestie en de Wet nadeelcompensatie