Auteur K. Everaars
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19-09-2023 Naschrift bij reactie op artikel Everaars, NTBR 2023/14
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 08-05-2023 Relevantie van de ontstaansvolgorde voor uitoefening en afstand van afhankelijke beperkte rechten
Jurisprudentie Onderneming & Recht 17-04-2023 Hoge Raad 15-11-1991
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-12-2021 Drie stellingen
Ars Aequi 12-11-2021 Wijziging van beperkte rechten
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-09-2021 Partijautonomie bij beperkte rechten
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-07-2021 Hoge Raad 09-04-2021
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2020 Wijziging van het recht van erfpacht
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-11-2020 Gerechtshof Amsterdam 26-05-2020
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 14-03-2019 Hoge Raad 21-12-2018
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-01-2019 Wijziging erfdienstbaarheden
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 07-05-2015 Europees recht en erfpachtvoorwaarden
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 19-04-2015 De goederenrechtelijke imprévision-regeling: vuistregels voor de rechtspraktijk
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-05-2014 Het erfpachtstelsel in Amsterdam op de schop