Auteur J.W.C. van Rossem
Tijdschrift Aflevering Artikel
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 15-06-2016 Rechtstreekse werking van internationale verdragen: een Hollands probleem met een Amerikaanse of Franse oplossing?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-03-2016 HvJ EU 06-10-2015, C-650/13, ECLI:EU:C:2015:648
Nederlands Juristenblad 17-12-2015 Ministeriële homogeniteit in een kabinet van staatssecretarissen?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-08-2015 Hoge Raad 19-12-2014
European Human Rights Cases 16-04-2015 HvJ EU 18-12-2014, Advies 2/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-12-2014 Centrale Raad van Beroep 19-02-2014
Nederlands Juristenblad 01-07-2014 De ‘kiss of life’ voor de Grondwet - Een voorstel tot aanpassing van de wijzigingsprocedure van de Grondwet