Auteur A.G. Bregman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-02-2024 Twee jaar na Didam: stand van zaken
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-09-2023 Modernisering van het grondbeleid via de achteruitkijkspiegel
Tijdschrift voor Bouwrecht 21-08-2023 Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting en de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-05-2023 Een passende procedure voor flexwoningen
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 26-12-2022 Noem grondeigendom geen schaars recht - Een aspect uit de zaak Didam nader belicht
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2022 Een jaar na Didam: stand van zaken
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2022 Hoge Raad 26-11-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-09-2022 De provincie staat bestuurlijk buitenspel bij de toepassing van artikel 6 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-02-2022 Ruimte voor gebiedsontwikkeling na het Didam arrest
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-02-2022 Hoge Raad 26-11-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2021 Hoge Raad 05-03-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-09-2020 FinanciŽle participatie en omgevingsbijdragen bij zonneparken . Van bestuurlijke wens tot afdwingbare eis
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-08-2020 Ruimte voor luchtfietsen. Observaties bij het rapport Ruimte voor Wonen
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2020 FinanciŽle bijdragen in het omgevingsplan: hier gaat het ove
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2019 FinanciŽle bijdragen in het omgevingsplan: waar gaat dit over
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-10-2019 Raad van State 28-08-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-08-2019 FinanciŽle bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen in de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-05-2019 Terugvorderen van ongeoorloofde staatssteun is verplicht - met rente
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-04-2019 De proeftuin van het omgevingsplan
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2018 De Transitiewet: doelmatige aan- passingen in de Crisis- en herstelwet?
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-06-2018 Mogelijkheden voor het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2018 Aanbestedingsplicht voor woningcorporaties?
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2018 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-05-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-02-2018 Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-12-2017 Canon van het bouwrecht: de Grondexploitatiewet.
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-11-2017 Stedelijke kavelruil: onmisbaar instrument bij organische gebiedsontwikkeling?!
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2017 Hoge Raad 24-03-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-06-2017 Plattelandswoningen en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-03-2017 Wat is het Hamburgs model en is het bruikbaar voor Nederland?. Over de wijze waarop binnenstedelijke uitbreiding en geluidsregulering hand in hand
Tijdschrift voor Bouwrecht 07-09-2016 Naar duidelijke voorschriften voor woonboten
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-04-2016 Gebiedsontwikkeling anno 2016: enkele aspecten uit de jurisprudentie in vogelvlucht (Deel 2)
Tijdschrift voor Bouwrecht 08-03-2016 Gebiedsontwikkeling anno 2016: enkele aspecten uit de jurisprudentie in vogelvlucht (Deel 1)
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-01-2016 Herziening van de Aanbestedingswet 2012
Milieu & Recht 13-07-2012 Gebiedsontwikkeling met de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2012 Herverkaveling: mogelijkheid van versnelling van het facilitaire grondbeleid op ontwikkelingslocaties?
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2010 Het bestemmingsplan stuurt, maar niet bij gebiedsontwikkeling. Naschrift bij het artikel van T.H.H. van der Schoot
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-06-2010 Gebiedsontwikkeling en het aanbestedingsrecht na het arrest MŁller
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2010 Projectbesluitvorming in de Crisis- en herstelwet
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-05-2009 Gastcolumn. Goed nieuws uit Brussel
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-04-2009 Worden monumentenzorg en gebiedsontwikkeling vriend
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-12-2008 Het privaatrecht op terugtocht bij gebiedsontwikkeling? Over ICER, Noordwijk, Kampen en art. 122 Woningwet
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-04-2008 Ontkoppel omgevingsvergunning en bestemmingsplanherziening; Reactie op het voorontwerp Invoeringswet Wabo
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-02-2008 Scala, Vathorst, Roanne en Commissie/Frankrijk. Waakzaamheid, maar vooral geen paniek.