Auteur B. Hoops
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-05-2023 Flexwoningen en modulaire woningen in het goederenrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-03-2023 Goederenrecht en duurzaamheid
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-12-2022 Verduurzaming van kleine appartementengebouwen: Een juridisch model om flexibiliteit en rechtszekerheid met elkaar te verzoenen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 27-09-2022 Circulaire afvalnetwerken en het goederenrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 14-02-2022 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 12-01-2022 Het Opstalrecht duurzaam
WR Tijdschrift voor Huurrecht 01-12-2021 Verplichtingen om huurwoningen te verduurzamen: klem tussen privaat- en publiekrecht?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 01-11-2021 Instaprechten met betrekking tot zakelijke rechten
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-09-2021 De noodweg in het agrarische gebied
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2021 De verplichting tot aansluiting op warmtenetten in Duitsland en Nederland: Een rechtsvergelijkende analyse
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 11-02-2021 Naschrift
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 31-12-2020 Een rechtseconomisch perspectief op natrekking in de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-11-2020 De Duitse verlängerte Eigentumsvorbehalt in Nederland - wél geldig, maar niet altijd even effectief
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 10-10-2020 De verduurzaming van VvE's: Hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden?
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2020 Verduurzamingsverplichtingen zonder compensatie. Het krimpende gewicht van de autonomie van de eigenaar
Gemeentestem 10-05-2020 Het afdwingen van de verduurzaming van gebouwen op gemeentelijk niveau: art. 7a en 13 Woningwet onder de empirische loep
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 29-09-2019 Betalen van een gebruiksvergoeding na verloop van de verjaringstermijn - wordt de verjaringsverkrijger achteraf tot houder gedegradeerd?
Maandblad voor Vermogensrecht 08-09-2019 Pye v. United Kingdom: Hoe het constitutionele goederenrecht een kans miste onbillijke verjaringsverkrijgingen tegen te gaan
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-05-2019 Erfdienstbaarheden en de opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 02-03-2019 Een verbeterde regeling ter verbetering van de registratie van verjaringsverkrijging
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2018 Op het snijvlak van onteigening en verjaringsverkrijging. Wat is het lot van de verjaringsverkrijger in het onteigeningsrecht?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 02-11-2018 De onrechtmatige toestand dicht een gat in ons verjaringsrecht - Reactie op ‘Overpeinzingen over een onrechtmatige toestand’ van mr. P.C. van Es, WPNR 2018/7206
Gemeentestem 09-10-2018 Hoge Raad 04-05-2018
Gemeentestem 26-06-2018 Grondgebruik zonder recht of titel: Wat is de juridische positie van de gemeente als grondeigenaar en hoe wordt de eigendom in de praktijk gehandhaafd?
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-05-2018 De noodzakelijkheid van onteigening. Een pleidooi voor een meer genuanceerde toetsing naar aanleiding van het Hedwigepolder-arrest
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-03-2018 Proefschrift; drie stellingen The Legitimate Justifi cation of Expropriation - Over de rechtvaardiging van onteigening vanuit een rechtsvergelijkend perspectief
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 31-12-2017 Het ene hek is het andere niet: Hoe de omgeving van grond en zijn eigenaar het bezitsvereiste in verjaringszaken inkleuren
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 09-12-2017 Te goeder trouw, te kwader trouw of geen van beide? Wegwijs in de nieuwe verjaringsverkrijgingsjungle
Tijdschrift Erfrecht 08-07-2017 Hoge Raad preciseert ‘opzettelijke verzwijging’ van artikel 3:194 lid 2 BW
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-04-2017 Naschrift bij reacties E.F. Verheul en J.E. Jansen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 25-04-2017 Verkrijgende verjaring, het lot van beperkte rechten en de rol van het Kadaster en de notaris
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 29-03-2017 Van 20 naar 40 jaar: De Hoge Raad helpt eigenaars in de strijd tegen landjepik
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-03-2017 Het verjaringsbos weer door de bomen van bezitsverkrijging zien
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-12-2016 Het lot van beperkte rechten op onroerende zaken na verkrijgende verjaring
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 15-11-2016 Rechtsvergelijkende en inter­disciplinaire inzichten: Young Property Lawyers Forum 2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-06-2016 Het recht op terugoverdracht in alle gevallen van niet-uitvoering: Het is tijd voor een herziening van art. 61 Ow
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-10-2015 Werpt het bodemrecht het net te ver uit?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 15-05-2015 Het verbod van de opzettelijke en onevenredige benadeling van schuldeisers als een sub-norm van de goede zeden: lessen uit het arrest Van Boekhold/Haveman van de Hoge Raad
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 27-02-2015 De faillissementspauliana tegen de overdracht onder opschortende voorwaarde van faillissement van de vervreemder: Een waakhond met muilband?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 03-10-2014 De overdracht onder opschortende voorwaarde van faillissement van de vervreemder: “Zwart schaap of onschuldig lam?”