Auteur W.I. Koelewijn
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-01-2024 Rechtbank Den Haag 12-07-2023
Gezondheidszorg Jurisprudentie 04-09-2022 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-04-2022
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 17-06-2021 Wat betekenen advocaten voor het gezondheidsrecht? Confraternele bijdragen voor Willemien Kastelein en Jaap Sijmons
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 30-12-2020 Vrije aanbiederskeuze binnen het sociaal domein: een vergelijking met het hinderpaalcriterium
Gemeentestem 27-03-2019 Resultaatgericht indiceren op grond van de Wmo 2015 niet langer mogelijk? Een botsing tussen maatwerk en rechtszekerheid
Nederlands Juristenblad 26-10-2016 Naschrift
Nederlands Juristenblad 13-07-2016 Onrechtmatig Wmo-beleid - Wat nu?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-03-2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven 01-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-10-2015 College van Beroep voor het bedrijfsleven 24-06-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-10-2015 College van Beroep voor het bedrijfsleven 19-11-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-10-2015 College van Beroep voor het bedrijfsleven 08-12-2014
Gezondheidszorg Jurisprudentie 26-08-2015 College van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-10-2014 College van Beroep voor het bedrijfsleven 08-07-2014
Gezondheidszorg Jurisprudentie 22-10-2014 College van Beroep voor het bedrijfsleven 13-05-2014
Gemeentestem 23-01-2014 De Wmo 2015: minder compenseren meer participeren - Over pijnlijke bezuinigingsopgaven en nieuwe kansen
Gezondheidszorg Jurisprudentie 20-01-2014 Rechtbank Noord-Holland 20-09-2013
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 05-12-2012 Privacy van patiŽnten is onvoldoende gewaarborgd bij de doorstart van het EPD
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 21-07-2011 Het wetsvoorsel Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG - Over nieuwe beheers- en verdeelmodellen en onverklaarbare inkomensverschillen
Privacy & Informatie 20-06-2006 Privacy als tunnelvisie: over de strafprocessuele waarde van politiŽle informatieverwerking
Ars Aequi 13-06-2005 Minder registers, meer gegevens. Over gegevensverwerking betreffende zware criminaliteit