Auteur H. Koolen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 09-11-2020 Bouwbesluit 2012 en Bbl: bouwen op een duurzaam fundament
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-01-2020 Overzichtskroniek omgevingsvergunning voor bouwen
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-01-2018 De kruimelvergunning: gesneden koek?. Toepassing van de kruimellijst nader beschouwd
Gemeentestem 23-03-2017 Persoonsgebonden overgangsrecht en de uitsterfregeling in het bestemmingsplan: tijdelijkheid met een eeuwig randje
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 12-10-2016 Detailhandel en de provinciale verordening: grenzen overschreden?!
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-07-2016 Rechtbank Noord-Nederland 26-04-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-01-2016 De toets der kruimels: geen brokken maken!
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-07-2015 Instructieregels in de provinciale verordening: overspelen de provincies hun ruimtelijke ordeningshand?