Auteur R. Ligtvoet
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 08-11-2022 De stikstofcrisis: Urgenda 2?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 20-09-2022 Hoge Raad 22-04-2022
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 01-08-2022 Stikstofrechten bestaan niet
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 01-08-2022 Vrijwillige opkoop en kapotte natuur: the perfect storm?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-04-2022 Hoge Raad 18-02-2022
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 17-03-2022 College van Beroep voor het bedrijfsleven 01-02-2022
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 17-03-2022 Raad van State 12-01-2022
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 17-03-2022 Raad van State 12-01-2022
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 11-02-2022 College van Beroep voor het bedrijfsleven 07-12-2021
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2021 Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-05-2020 Handhaving van gebruiksnormen in de Meststoffenwet: goed, beter, mest
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-05-2019 College van Beroep voor het bedrijfsleven 16-04-2019
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 14-03-2019 Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-11-2018 Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!
Milieu & Recht 31-07-2015 Juridische belemmeringen voor de bio-economie: talking trash