Auteur M. Wever
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-11-2023 Jonge onderzoekersdag bestuursrecht 2023
Nederlands Juristenblad 19-10-2023 Het meten van grondwetsinternalisering
Nederlands Juristenblad 31-03-2023 Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 20-12-2022 Jonge Onderzoekersdag bestuursrecht 2022
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 27-09-2022 Circulaire afvalnetwerken en het goederenrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-09-2022 Centrale Raad van Beroep 20-06-2022
Ars Aequi 12-09-2022 Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht
Ars Aequi 10-05-2022 Naar meer transparantie in het hoger beroep in vreemdelingenzaken
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-04-2022 Een ‘lijstje van twintig’ ten behoeve van kennis over het functioneren van de bestuursrechtspraak
Nederlands Juristenblad 17-03-2022 Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 20-01-2022 Verslag Jonge VAR 2021: publieke taken en privaatrecht
Asiel & Migrantenrecht 20-01-2022 Reflectierapport Raad van State heeft onontkoombaar consequenties voor behandeling vreemdelingenzaken
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-12-2021 Raad van State 16-01-2019
Nederlands Juristenblad 17-12-2021 ‘Alle uitspraken publiceren’ als tussenstap
Nederlands Juristenblad 16-09-2021 Ongemotiveerde uitspraken in het hoger beroep in vreemdelingenzaken en de grenzen van behoorlijke rechtspleging
Gemeentestem 26-08-2021 Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt?
Crimmigratie & Recht 29-07-2021 Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap. Hoe werkt het in de praktijk?
Gemeentestem 17-05-2021 Centrale Raad van Beroep 20-10-2020
Nederlands Juristenblad 01-05-2021 Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid - Hoe ervaren consumenten het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-02-2021 Centrale Raad van Beroep 24-08-2020
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 28-12-2020 De do’s en don’ts voor de informele behandeling van bezwaren
Nederlands Juristenblad 19-11-2020 Professionele rechtshulp verleners en geschiloplossing in bestuursrechtelijke bezwaarprocedures
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-09-2020 Centrale Raad van Beroep 25-02-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-09-2020 Centrale Raad van Beroep 13-02-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2020 Hoge Raad 25-10-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2020 Hoge Raad 18-10-2019
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-01-2020 Het NTB in 2020 en verder
Nederlands Juristenblad 26-11-2019 Snelheid, maatwerk en finaliteit in bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-10-2019 Centrale Raad van Beroep 16-04-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-10-2019 Raad van State 15-05-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-10-2019 Centrale Raad van Beroep 08-03-2018
Gemeentestem 04-09-2019 Hoge Raad 05-04-2019
Gemeentestem 11-07-2019 Raad van State 13-02-2019
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 04-07-2019 Een buitengerechtelijke procedure voor zuivere bestuursgeschillen?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-06-2019 College van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-03-2019 Raad van State 21-11-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-03-2019 Hoge Raad 14-12-2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2019 De vier hoogste bestuursrechters over de bestuursrechtspraak nu en in de toekomst
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2019 Raad van State 01-08-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2019 Raad van State 30-05-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2019 College van Beroep voor het bedrijfsleven 15-05-2018
Nederlands Juristenblad 15-01-2019 Het verstrekken van niet-gepubliceerde uitspraken door de Rechtspraak. Gunst of recht?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-10-2018 Raad van State 15-08-2018
Nederlands Juristenblad 08-09-2018 Naschrift
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-09-2018 Centrale Raad van Beroep 01-05-2018
Nederlands Juristenblad 29-06-2018 Winstkans, finaliteit en snelheid in het bestuursrechtelijke hoger beroep revisited
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-06-2018 Raad van State 04-04-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-05-2018 Raad van State 16-03-2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-03-2018 Leren van klachten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-02-2018 Centrale Raad van Beroep 02-11-2017
Nederlands Juristenblad 26-01-2018 Huisvuil en responsiviteit
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-11-2017 Horen in bezwaar: intern of extern?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-09-2017 Centrale Raad van Beroep 22-02-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-09-2017 Centrale Raad van Beroep 03-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-03-2017 Centrale Raad van Beroep 31-01-2017
Nederlands Juristenblad 02-02-2017 Naschrift
Nederlands Juristenblad 14-12-2016 Bezwaarbehandeling door de overheid anno 2016 - Vooral vernieuwing op papier?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-10-2016 Raad van State 31-03-2016
Nederlands Juristenblad 31-03-2016 Snelheid, finaliteit en winstkans in het bestuursrechtelijke hoger beroep
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-02-2016 Consequenties van de vernietiging van op bezwaar genomen besluiten
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 19-11-2015 Rechtbank Den Haag 07-08-2015