Auteur S.G.C. van Wingerden
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Criminologie 31-12-2022 Effectieve participatie in strafzaken via een beeldscherm : Ervaringen van gedetineerden, advocaten en rechtbankverslaggevers tijdens de lockdown
Delikt en Delinkwent 16-06-2020 Behandelen en straffen
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 14-05-2020 Een computer stapt nooit met het verkeerde been uit bed, maar kan hij ook straffen opleggen?
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 23-02-2020 Uitgelachen
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 22-11-2019 Bont en blauw
Delikt en Delinkwent 30-06-2019 Behandelen en straffen
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 19-04-2019 Waarom het Wetsvoorstel straffen en beschermen zijn doel voorbijschiet
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 01-12-2018 Wie moet op de blaren zitten?
Delikt en Delinkwent 30-06-2018 Behandelen en straffen
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 22-06-2018 Creatief met straffen
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 06-05-2018 Een blauwer web
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 03-12-2017 From Nigeria with love? Over slachtoffers en daders van online datingfraude
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 24-08-2017 Nazorg voor ex-gedetineerden door Exodus: maakt het verschil? Recidiveonderzoek onder ex-gedetineerden die bij Exodus verbleven in de periode 1999-2012
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 30-04-2017 Worden allochtonen zwaarder gestraft, of even zwaar maar anders?
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 08-02-2017 Standpunten over de strafpraktijk in verkiezingsprogrammaís: evidencebased?
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 14-09-2016 Hoe vullen we de gevangeniscellen?
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 14-09-2016 Een systematische literatuurreview naar de gevolgen van een slachtofferverklaring voor de straftoemeting
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 20-07-2016 Tissues voor de rechter
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 12-11-2015 Ontmanteling van de rechtspraak?
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 02-09-2015 Even centraal? Transities naar centralisatie of decentralisatie in de veiligheidszorg
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 19-06-2014 Toeristenbelasting voor staatshotels
Straftoemetingsbulletin 20-04-2010 Straftoemeting bij moordenaars. De invloed van dader-, slachtoffer- en delictkenmerken
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 26-02-2008 Gebrek aan eenheid bij de beslissingen van rechters op vorderingen van de benadeelde partij
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 14-10-2006 Ontwikkelingen in de lengte van gevangenisstraffen voor moord en doodslag: een trend naar langere straffen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 25-09-2006 GeŽiste en opgelegde sancties bij moord en doodslag, 1993-2004