Auteur H. Oosterom-Staples
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 15-03-2024 Hof van Justitie EU 5 december 2023, C-128/22
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 30-01-2024 Raad van State 02-11-2023
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 30-01-2024 Raad van State 02-11-2023
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 28-08-2022 Raad van State 30-05-2022
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 28-07-2022 Het recht op gelijke behandeling, ook voor derdelanders?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-12-2021 Daadwerkelijk en effectief verblijf. Een nieuw criterium voor verblijf in de lidstaat die een EU-burger eerder van zijn grondgebied heeft verwijderd
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 22-10-2021 De lange arm van het migratierecht :Over outsourcing en offshoring en de gevolgen voor het recht op een effectief rechtsmiddel
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 13-09-2021 HvJ EU 03-06-2021, C-194/20
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 06-02-2020 Raad van State 21-11-2019
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 24-08-2019 HvJ EU 14-03-2019, C-557/17
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 24-08-2019 Raad van State 16-07-2019
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 28-05-2019 Rechtbank Den Haag 15-03-2019
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 05-05-2019 Integratie in het EU-migratierecht; uniformiteit of maatwerk?
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 31-08-2018 HvJ EU 27-06-2018, C-230/17
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 22-06-2018 Na naturalisatie is er niet zonder meer sprake van een zuiver interne situatie voor het personenverkeer
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 20-04-2018 Raad van State 24-01-2018
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 05-10-2017 Over openbare veiligheid in het migratierecht; het prijskaartje voor onze vrijheid?
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 16-11-2016 HvJ EU 30-06-2016, C-115/15
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 14-09-2016 Is de bestaansmiddeleneis de achilleshiel van het recht op vrij verkeer van personen?
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 05-10-2015 Het recht op vrij verkeer van Nederlanders met een partner uit een derde land: een omstreden recht nader bezien
European Human Rights Cases 01-10-2015 HvJ EU 04-06-2015, C-579/13
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 07-05-2015 Raad van State 21-01-2015
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-02-2015 Gelijke behandeling en derdelanders: realiteit of toekomstmuziek? De Langdurig-ingezetenerichtlijn in zes arresten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-09-2014 Raad van State 30-04-2014
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 05-05-2014 Op het raakvlak van sociale zekerheid en migratierecht - Legaal verblijf als voorwaarde voor toekenning socialezekerheidsprestaties
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 29-08-2013 Raad van State, 04-06-2013, 201107941/1/V4
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 20-11-2012 Naar een Europese glijdende openbare ordeschaal voor het personenverkeer?
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 17-08-2012 Raad van State, 26-04-2012, 201008207/1/V4
Asiel & Migrantenrecht 04-07-2012 Uitspraken Hof van Justitie EG en aanhangige zaken Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 30-03-2012 Hof van Justitie EU, 21-12-2011, C-424/10, C-425/10
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 23-08-2011 Hof van Justitie EU, 16-07-2011, C-484/07
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 14-01-2011 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 09-11-2010, 201003131/1/V1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 10-11-2010 Raad van State, 07-09-2010, 201000977/1/V1
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-07-2010 Het internationale recht als beschermengel van de exclusieve bevoegdheden van lidstaten inzake verlies van nationaliteit?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 07-02-2009 Het fundamentele recht op vrij verkeer nader bepaald: het arrest Jipa onder de loep
Migrantenrecht 12-11-2008 Overzicht ontwikkelingen
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 11-09-2008 Raad van State, 07-02-2008, 200704789/1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 21-08-2008 Rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaatsĀ 's-Hertogenbosch, 25-04-2008, AWB 07/38779
Migrantenrecht 01-12-2007 Waarom uitzendwerk wel aangemerkt kan worden als arbeid in de zin van artikel 6 nr. 1/80 EEG-Turkije
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-10-2007 Van dingen die maar niet voorbijgaan; toelating van derdelander familieleden van burgers van de Unie en ongewenstverklaring van burgers van de Unie
Migrantenrecht 20-04-2007 Toelating en verblijf van EU-burgers en familieleden volgens de verblijfsrichtlijn (2)
Migrantenrecht 23-03-2007 Toelating en verblijf van EU-burgers en hun familieleden volgens de verblijfsrichtlijn (1)
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 16-09-2006 Botsende openbare-ordebegrippen in het Europese Migratierecht
Migrantenrecht 04-08-2006 Associatieovereenkomst EEG-Turkije. Update leidraad voor de rechtspraktijk (2)
Migrantenrecht 28-06-2006 Update leidraad voor de rechtspraktijk (1). Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 18-11-2005 Kroniek 'Het externe Europees Migratierecht'
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 29-07-2005 Gelijke behandeling op de werkvloer ook voor legaal tewerkgestelde onderdanen van de Russische Federatie
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 17-05-2005 Geen vreemdelingenbewaring van burgers van de Unie als de Nationaliteit niet vaststaat
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 28-12-2004 Burgerschap van de Unie
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-11-2004 Het interne Europees Migratierecht in een vogelvlucht. September 2003-juli 2004