Auteur M. Westhoeve
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-08-2017 Wordt de zieke werknemer beter van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
ArbeidsRecht 24-04-2016 Overvallen en aansprakelijkheid: hoe voldoet een werkgever aan zijn zorgplicht?