Auteur F.M.E. Schulmer
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-09-2023 Bestuurshandelingen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-01-2023 Bestuurshandelingen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-05-2022 Bestuurshandelingen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-12-2021 Bestuurshandelingen
Gemeentestem 28-07-2021 Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet
Gemeentestem 30-06-2021 Pannenkoeken en koud water: Over de GOO-behandeling bij de Centrale Raad van Beroep
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-05-2021 Kroniek Bestuurshandelingen november 2020 - april 2021
Gemeentestem 10-03-2021 Jobcenter Krefeld: meer duidelijkheid voor de gemeenschapsonderdaan: Een artikelnoot bij het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:794
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2021 Naschrift
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-11-2020 Bestuurshandelingen
Gemeentestem 02-07-2020 Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein (deel 2)
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-05-2020 Bestuurshandelingen
Gemeentestem 07-11-2019 De omgekeerde toets getoetst
Gemeentestem 31-05-2019 Een tweede huis is niet altijd pluis: over proportionaliteit en rechtmatig bewijs bij risicoprofielen en onderzoeken naar vermogen in het buitenland in geval van bijstandsverlening
Gemeentestem 12-12-2018 Centrale Raad van Beroep 17-07-2018
Gemeentestem 15-06-2018 De sterkste schouders moeten de zwaarste boete dragen
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 30-04-2018 Centrale Raad van Beroep 28-11-2017
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 31-01-2018 Centrale Raad van Beroep 21-11-2017
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 26-01-2017 Centrale Raad van Beroep 01-11-2016
Gemeentestem 20-01-2017 De kost gaat voor de baat uit? Over de toetsing van de kostendelersnorm door de CRvB
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 30-06-2016 Centrale Raad van Beroep 08-03-2016