Auteur R. Kegge
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-10-2023 Raad van State 26-01-2023
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-07-2023 Raad van State 31-05-2023
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 03-07-2023 Het omgevingsrecht als inspiratiebron voor het algemeen bestuursrecht: de (exceptieve) toetsing van het bestemmingsplan, licht in de bestuursrechtelijke duisternis?
Vastgoedrecht 28-04-2023 Nog meer onvrede en onbehagen in de ruimtelijke ordening?!
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-04-2023 Raad van State 15-02-2023
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-02-2023 Raad van State 07-12-2022
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-01-2023 De maatschappelijke tender als vreemde eend in de bijt in het omgevingsrecht? Bespreking van het preadvies “Tenderen naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten?"
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2023 Raad van State 02-11-2022
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-10-2022 Raad van State 20-07-2022
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-08-2022 Sturing en toezicht door Rijk en provincie op gemeentelijke besluiten onder de Omgevingswet: van bestuurlijke afwegingsruimte naar meer regie?
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-06-2022 Raad van State 06-04-2022
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-05-2022 Raad van State 23-02-2022
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-02-2022 Raad van State 22-12-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-01-2022 Uitnodigingsplanologie en minder onderzoekslasten bij het omgevingsplan: Een fata morgana in de Omgevingswet?
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-12-2021 Raad van State 27-10-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2021 Raad van State 01-09-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2021 HvJ EU 20-05-2021, C-120/19
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-06-2021 Raad van State 28-04-2021
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 27-05-2021 Het voorzorgsbeginsel in de Habitatrichtlijn en een programmatische aanpak van de stikstofcrisis: water en vuur?
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-05-2021 Raad van State 17-03-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-03-2021 Raad van State 16-12-2020
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-12-2020 Raad van State 28-10-2020
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-11-2020 Raad van State 19-08-2020
Milieu & Recht 30-09-2020 Voorzorg op het juiste niveau? Over gezondheidsrisico’s en het voorzorgbeginsel in de ruimtelijke ordening
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2020 Raad van State 06-05-2020
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2020 Raad van State 08-04-2020
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-02-2020 Raad van State 06-11-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-08-2019 De bruidsschat en de satéprikker. Over het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet en de mogelijke gevolgen van vernietiging van een omgevingsplan
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2019 Raad van State 27-03-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-05-2019 Raad van State 19-02-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-03-2019 De Gedragscode voor deskundigen in het omgevingsrecht. Een oplossing voor gedragsproblemen bij deskundigen?
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 30-12-2018 Indringende(re) toetsing door de bestuursrechter - Over veranderende toetsingsintensiteiten en de nieuwe terminologie van de Afdeling
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-11-2018 Raad van State 03-10-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-08-2018 Raad van State 04-07-2018
Milieu & Recht 28-02-2018 De programmatische aanpak getoetst
Gemeentestem 07-06-2017 Van provinciale bemoeizucht terug naar lokale autonomie?
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2016 Interbestuurlijk toezicht in de Omgevingswet