Auteur E.M.M.A. Driessen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-01-2023 Naschrift
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2022 Raad van State 21-07-2021
Gemeentestem 24-12-2021 Weten wat de wijk wil. Over draagvlakeisen en representatieclaims in relatie tot burgerinitiatieven
Gemeentestem 15-06-2021 Raad van State 27-01-2021
RegelMaat 22-12-2019 De wettelijke regeling van het right to challenge in de praktijk / Much ado about nothing?
Nederlands Juristenblad 04-11-2019 Een algemene regeling voor het Right to Challenge
Gemeentestem 20-06-2019 Raad van State 13-02-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-03-2017