Auteur L. (Lonneke) Stevens
Tijdschrift Aflevering Artikel
Ars Aequi 10-09-2021 Bescherming van het professionele verschoningsrecht in geval van doorzoeking van een smartphone: het EHRM eist een concrete basis en een praktische procedurele regeling in het recht
Nederlands Juristenblad 13-12-2015 De veroordeling van ‘De zes van Breda’ gehandhaafd: waar is de twijfel gebleven? Een analyse van de argumentatie van het hof op basis van scenariodenken
Nederlands Juristenblad 23-11-2014 Bewijs waarderen - Hoe doen strafrechters dat?
Nederlands Juristenblad 06-02-2014 Europa: bedreiging of kans?
Delikt en Delinkwent 21-10-2013 Moord en waanzin. De betekenis van de psychische stoornis bij het bewijzen van voorbedachte raad
Delikt en Delinkwent 31-05-2012 Voorlopige hechtenis in tijden van risicomanagement. Lijdende of leidende beginselen?
Delikt en Delinkwent 10-02-2012 De verleiding van feiten van algemene bekendheid
Delikt en Delinkwent 04-03-2011 Wat is er mis met een "goed gesprek"? Een exploratief onderzoek naar pressie tijdens de potentiële verdachtenverhoren en risico's op valse bekentenissen
Nederlands Juristenblad 06-12-2010 Raadsman bij het politieverhoor vraagt om maatwerk
Nederlands Juristenblad 17-06-2010 Voorlopige hechtenis en vrijheidsstraf; De strafrechter voor voldongen feiten?
Nederlands Juristenblad 19-03-2010 Strafzaken in het nieuws; Over ontsporende media en de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie
Delikt en Delinkwent 30-09-2009 Opzet op de harde schijf: criteria voor opzettelijk bezit van digitale kinderporno
Delikt en Delinkwent 31-05-2008 De praktijk van de Nederlandse voorlopige hechtenis vanuit Straatsburgs perspectief: 'klaag niet te snel'
Delikt en Delinkwent 12-09-2007 Het nemo-teneturbeginsel als containerbegrip?