Auteur Th.C.M. Willemse
Tijdschrift Aflevering Artikel
Advocatenblad 01-02-2022 Regiegesprek als smeerolie voor het proces
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-09-2021 Duurzaamheid inpassen in de reguliere pachtovereenkomst
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-02-2020 PFAS en pacht
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-02-2019 Vereenvoudiging en professionalisering in pachtzaken
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-06-2018 Non-conformiteit bij de koop van woonboerderijen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-04-2018 ‘Algemene belangen van de landbouw’ als gezichtspunt in het pachtrecht