Auteur M.C. Pakkert
Tijdschrift Aflevering Artikel
Bouwrecht 14-11-2023 Raad van State 30-08-2023
Milieu & Recht 17-04-2023 Raad van State 15-02-2023
Jurisprudentie Omgevingsrecht 08-03-2023 Raad van State 01-06-2022
Jurisprudentie in Nederland 19-02-2023 Raad van State 01-06-2022
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-01-2023 Naschrift
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 26-12-2022 Termijnoverschrijding in het asielrecht: een kritische bespreking van de Afdelingsuitspraak van 6 juli en haar gevolgen
Jurisprudentie Bestuursrecht 04-08-2022 Raad van State 01-06-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-06-2022 Rechtbank Den Haag 22-04-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-06-2022 Rechtbank Den Haag 24-03-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-05-2021 College van Beroep voor het bedrijfsleven 01-09-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-08-2019 Raad van State 09-01-2019