Auteur A.J. van Helden
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Milieurecht 01-11-2021 Het subsidiariteitsbeginsel: een motiveringsplicht voor regels in de provinciale omgevingsverordening? – Een aanvulling op ‘Het provinciaal belang onder de Omgevingswet’, JM 2021/89
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2019 De vermeende onmogelijkheid om tijdig een omgevingsverordening vast te stellen. Reactie op R. Kegge, J.M. Vreugdenhil, ‘De bruidsschat en de satéprikker - Over het overgangsrecht in de Invoeringswet en de mogelijke gevolgen voor vernietiging van een omgev
RegelMaat 17-08-2019 De provinciale verordening - Heeft de centrale wetgever voldoende oog voor de decentrale wetgever?