Auteur P.C. van Arnhem
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 19-11-2021 Nawoord bij de reactie van drs. K.M. de Lange
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2020 De opstalvergoeding bij groene erfpacht
Huurrecht in Praktijk 09-04-2020 Schadeloosstelling huurder bij (pseudo-)onteigening