Auteur R. Bassie
Tijdschrift Aflevering Artikel
Vastgoedrecht 30-10-2023 Opvallende uitspraak van de Afdeling: de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming kunnen ook worden toegepast op verontreinigingen die zijn ontstaan na 1986
Gemeentestem 12-10-2023 Raad van State 05-04-2023
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-09-2023 Bestuurshandelingen
Bouwrecht 15-09-2023 Raad van State 07-06-2023
Vastgoedrecht 04-07-2023 De nuancering van het overtrederschap en de gevolgen voor handhaving binnen de vastgoedpraktijk
Gemeentestem 16-05-2023 Raad van State 05-10-2022
Vastgoedrecht 28-02-2023 Raad van State 19-10-2022
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-01-2023 Bestuurshandelingen
Bouwrecht 29-11-2022 Raad van State 17-08-2022
Bouwrecht 14-11-2022 Raad van State 24-08-2022
Vastgoedrecht 05-10-2022 Het overgangsrecht voor de bodem onder de Omgevingswet
Vastgoedrecht 01-07-2022 Lessen voor de praktijk uit drie vonnissen over het na aankoop van onroerend goed bekend worden met een bodemverontreiniging
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-05-2022 Bestuurshandelingen
Vastgoedrecht 25-02-2022 De zorgplicht van artikel 13 Wbb onder de Omgevingswet: is sprake van een beleidsneutrale omzetting met een gelijkwaardig beschermingsniveau?
Bouwrecht 14-01-2022 Raad van State 10-11-2021
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-12-2021 Bestuurshandelingen
Vastgoedrecht 29-10-2021 Het beoogde Europees PFAS-verbod nader bezien
Vastgoedrecht 30-06-2021 Bodemdaling als gevolg van het beheer van het grondwaterpeil door waterschappen en gemeenten
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-05-2021 Kroniek Bestuurshandelingen november 2020 - april 2021
Vastgoedrecht 12-03-2021 Lezenswaardige conclusie van de A-G over artikel 13 van de Wet bodembescherming
Bouwrecht 15-04-2020 ‘Gevolgen van enige betekenis’ in 2020: een overzicht van de laatste twee jaren