Auteur W.J.M. Jansen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-04-2023 Het juridische wonderdoekje: titelzuivering nader bekeken: Afbakening, actualiteiten en derdenbescherming
Maandblad voor Ondernemingsrecht 02-09-2022 Nog meer procuratie: over richtlijnconforme interpretatie, kwalificatiegrenzen en toepasselijk recht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-04-2022 Zien we ze al vliegen? Enkele juridische overwegingen bij de komst van vliegende auto's
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 14-03-2022 Tussen munt en mogelijkheid: De ondernemingsrechtelijke aspecten van de Bitcoin
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 14-06-2020 Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van art. 2:192 lid 5 BW