Auteur D. Hoekzema
Tijdschrift Aflevering Artikel
Privacy & Informatie 18-04-2023 Privacy vs. corruptiebestrijding en de verwerking van indirect bijzondere categorieën persoonsgegevens
Privacy & Informatie 20-10-2022 AVG-handhaven op B2B niveau – what are we waiting for?
Privacy & Informatie 04-11-2021 De AVG & aanbestedingsprocedures – privacy een nice to have?
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (TA) 20-10-2021 De AVG & aanbestedingsprocedures – privacy een nice to have?
Privacy & Informatie 16-10-2020 Datadelen in smart mobility – voert wishful thinking de boventoon voor anonimiseren?