Auteur M.M.W. van Gils
Tijdschrift Aflevering Artikel
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-11-2021 Raad van State 15-09-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-10-2021 Juridisch instrumentarium voor de reductie van CO2-emissie uit veengebieden: gefundeerd op slappe bodem?
Milieu & Recht 31-05-2021 Bodemdaling in stad en ommeland: gevolgen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Milieu & Recht 28-02-2021 Bodemdaling in Nederlandse veengebieden: knelpunten voor solide beleid en besluitvorming