Auteur T.C. van Helfteren
Tijdschrift Aflevering Artikel
Markt & Mededinging 02-06-2021 Gerecht EU 05-10-2020, T-380/17
Nederlands Juristenblad 23-04-2021 Kroniek van het mededingingsrecht