Auteur T. Barshini
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 30-12-2022 Het grondwaterbeheer in tijden van woningnood: Over de (on)mogelijkheden van waterschappen om verticale drainage en grondperforatie te reguleren in tijden van woningnood
Milieu & Recht 06-05-2022 Watercrisis: conflicterende belangen en mogelijke aanpak: Verslag van een VMR-webinar op 26 januari 2022
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 08-07-2021 Een queeste naar een balans tussen flexibiliteit en bundeling bij het aanvraagproces van de omgevingsvergunning: raakt de positie van de aanvrager verdwaald?