Auteur I.W. Verloren van Themaat
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 06-05-2022 Het Sumal-arrest: Doorbraak in aansprakelijkheid van de onderneming voor mededingingsinbreuken
Gezondheidszorg Jurisprudentie 04-05-2010 Nederlandse Mededingingsautoriteit, 18-02-2010, 6669/194
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13-04-2010 Het toerekeningsleerstuk: de balans opgemaakt
Gezondheidszorg Jurisprudentie 17-02-2009 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-10-2008, AWB 06/667
Gezondheidszorg Jurisprudentie 02-11-2007 Nederlandse Mededingingsautoriteit, 25-07-2007, 5775/27
Gezondheidszorg Jurisprudentie 02-11-2007 Nederlandse Mededingingsautoriteit, 03-08-2007, 6068/56
Gezondheidszorg Jurisprudentie 02-11-2006 Nederlandse Mededingingsautoriteit, 31-05-2006, 5142-128.BT395
Gezondheidszorg Jurisprudentie 02-11-2006 Nederlandse Mededingingsautoriteit, 13-07-2006, 5166-55
Agrarisch recht 28-07-2006 Privaatrechtelijke kwaliteitssystemen bezien vanuit het mededingingsrecht. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 03-12-2005 Vrijheid in gebondenheid: de vrije beroepen en het mededingingsrecht