Auteur H.A.J. Gierveld
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 12-05-2023 Wet versterking regie volkshuisvesting (consultatieversie)
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2022 De bekendmaking van besluiten die niet gericht zijn tot een of meer belanghebbenden
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-08-2022 Omgevingswetgeving: een puzzel voor zeer gevorderden
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-06-2022 De voorhang van het ontwerp KB ter vaststelling van 1 januari 2023 als datum van inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsrecht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 21-04-2022 Taken en bevoegdheden van ministers zonder portefeuille
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-03-2022 Raad van State 09-02-2022
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-10-2021 De digitale ontsluiting van het projectbesluit op grond van de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-07-2021 Bevoegd gezag projectbesluit op grond van de Omgevingswet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 08-07-2021 Arrest Varkens in Nood: twee richtinggevende uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-05-2021 Arrest Varkens in Nood: much ado about nothing
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 09-11-2020 De zoektocht naar de bevoegde rechter bij besluiten van de centrale overheid
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 09-11-2020 Wat betekent de (nieuwe) Bekendmakingswet voor het (nieuwe) omgevingsrecht?
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2020 Waarom de nieuwe afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht geheel ongeschikt is voor het coördineren van omgevingsrechtelijke besluiten
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 14-05-2020 Opnieuw uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2019 De coördinatieregeling van omgevingsrechtelijke besluiten kan niet in de Omgevingswet worden opgenomen
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 28-11-2019 Participatie in en onder de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2018 Afdeling bestuursrechtspraak als bestuursrechter in eerste en enige aanleg in zaken over vergoeding van schade als gevolg van een tracébesluit?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-12-2018 Wie is Onze Minister die het aangaat?
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-07-2018 Een coördinatieregeling voor besluitvorming in het omgevingsrecht hoort thuis in de Omgevingswet en niet in de Awb
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 27-05-2018 Jurisprudentie Afdeling bestuursrechtspraak over het (niet) van toepassing zijn van de Dienstenrichtlijn bij ruimtelijke besluiten
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2017 De stand van zaken van de stelselherziening: een nieuw regeerakkoord
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2017 Participatie bij besluitvorming over aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 05-07-2017 Is er een verplichting tot het uitvoeren van het tracébesluit?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 14-12-2016 Najaar 2016: de voortgang van de stelselherziening van het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-04-2016 De juridificering van de voornemenprocedure onder de Omgevingswet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 17-12-2015 De provinciale ladders voor duurzame verstedelijking
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 17-12-2015 Verder werken aan de Omgevingswet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 18-11-2015 Het trapje van de duurzame verstedelijking
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2014 2018?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2014 Aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur op grond van de Omgevingswet: van tracébesluit naar projectbesluit
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 18-09-2014 Kenbaarheid van provinciale verordeningen
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 18-09-2014 Over de uitbreidingsmogelijkheden van een dierenpension in Grolloo
Milieu & Recht 31-12-2012 Kroniek infrastructuur, de wetgeving
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-09-2010 Ingewikkeld wetgeven
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-03-2008 Jurisprudentie luchtkwaliteit: Saldering en maatregelen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-05-2007 Noodzaak van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 12-07-2006 Jurisprudentie Besluit luchtkwaliteit 2005
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 27-06-2005 Jurisprudentie Besluit luchtkwaliteit