Auteur M. Westerveld
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 10-03-2023 Arbeidsuitbuiting en toegang tot het recht, het blijft ploeteren
Nederlands Juristenblad 09-06-2022 Toegang tot het recht: Een problematisch concept
Nederlands Juristenblad 06-01-2022 Naar één Huis voor rechtshulp, geschiloplossing en berechting?
Nederlands Juristenblad 13-05-2021 De stelselherziening van Dekker, een eerste analyse
Nederlands Juristenblad 08-12-2017 Reactie op W.M.J. Bekkers, ‘Juristen, in het bijzonder advocaten, profijtelijk voor de samenleving én de burger’?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-01-2017 De tegenprestatie, analyse en rechtsvragen
Nederlands Juristenblad 04-09-2016 Toegang tot recht en de stelselvernieuwing rechtsbijstand II
European Human Rights Cases 28-01-2016 EHRM 19-11-2015, 46998/08
European Human Rights Cases 01-10-2015 EHRM 07-07-2015, 18499/08
Nederlands Juristenblad 03-09-2015 Toegang tot Beschermingsrecht
European Human Rights Cases 19-08-2015 EHRM 26-03-2015, 11239/11
Nederlands Juristenblad 26-03-2015 Het CBb en ‘Der digitale Taxi-Krieg’
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-01-2015 Woonland en beperking export uitkeringen
Nederlands Juristenblad 01-02-2014 Gesubsidieerde rechtsbijstand en de toegang tot het recht - Is onze rechtsstaat in gevaar?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-05-2013 Van 'afhankelijke' en 'autonome' zzp'ers
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 01-02-2013 De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
Tijdschrift voor de Procespraktijk 15-02-2012 Verhoging griffierechten: rechtspraak en griffierechten, producenten en afnemers
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-08-2011 Re-integratierecht, plichten, sancties, samenhang - Voor iedereen die straf verdient, straf
Ars Aequi 10-06-2010 40 Jaar zwarte nummer, 40 jaar sociale rechtshulp; oude kwesties in een modern jasje
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-10-2009 Klantgericht re-integratierecht. Een kijkje in de snoeptrommel van de overheid
Tijdschrift voor de Procespraktijk 31-10-2009 Ruim baan voor de burger. Maar waar naartoe?
Nederlands Juristenblad 07-08-2009 Gabriëlle Cevat en de niet-beantwoorde vraag van Trots op Nederland
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 29-02-2008 Preventie, werknemersverzekering, duurzaamheid. Rechtsgronden en begrippenkader onder de WIA
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 23-03-2006 Schuivende machtsverhoudingen op het terrein van arbeid en ziekte. Het arbeidsrechtelijke landschap na de WIA
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 16-08-2005 Weg met de 65-jaargrens! Of niet?