Auteur M. Reneman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 14-10-2021 Kroniek van het Migratierecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-10-2018 HvJ EU 25-07-2018, C-585/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-03-2017 HvJ EU 20-10-2016, C-429/15
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2016 EHRM 05-07-2016, 29094/09
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-08-2016 Raad van State 22-06-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-06-2016 Raad van State 13-04-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-06-2016 Raad van State 13-04-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-02-2016 HvJ EU 17-12-2015, C-239/14, ECLI:EU:C:2015:824
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-02-2016 Raad van State 08-09-2015
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 23-09-2015 Implementatie van de herziene Asielprocedurerichtlijn: een nieuwe beslissystematiek en meer waarborgen voor asielzoekers
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-03-2015 HvJ EU 11-12-2014, C-249/13, ECLI:EU:C:2014:2431
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 08-03-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-12-2012, 22689/07
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 07-09-2012 Raad van State, 28-06-2012, 201113489/1/V4
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 07-09-2012 Raad van State, 29-06-2012, 201112955/1/V4
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 11-05-2012 Raad van State, 08-02-2012, 201100662/1/V2
Asiel & Migrantenrecht 06-02-2012 HvJEU 28 juli 2011, C-69/10, Samba Diouf
Asiel & Migrantenrecht 06-02-2012 Het Kinderrechtenverdrag krijgt tanden - Over hoe het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind via het EU-recht en het EVRM binnendringt in het Nederlandse vreemdelingenrecht
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 20-10-2010 Rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Haarlem, 17-08-2010, AWB 08/41867
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 18-08-2010 Raad van State, 07-07-2010, 200907796/1/V2
Asiel & Migrantenrecht 25-06-2010 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: mogelijke betekenis voor het vreemdelingenrecht
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 15-12-2009 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-09-2009, 30471/08
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 17-10-2009 Uitstel en Vertrek
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 31-08-2009 Rechtbank Amsterdam, 07-04-2009, AWB 08/05416
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 17-07-2009 Raad van State, 22-04-2009, 200809034/1/V2
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 26-06-2009 Raad van State, 09-04-2009, 200806071/1
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 11-04-2009 Onzichtbare zaken. Klachten tegen Nederland voor het EHRM, waarin (nog g)een uitspraak is gedaan.
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 12-12-2008 Introductie 1F-special
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 18-10-2008 Klachtenadviescommiessie Tolken
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 18-10-2008 Raad van State, 09-07-2008, 200801299/1
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 01-09-2008 Raad van State, 09-06-2008, 200706131/1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 17-07-2008 Hof van Justitie EG, 06-05-2008, C-133/06
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 12-06-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 31-01-2008, 31252/03
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 19-04-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-01-2008, 29787/03, 29810/03
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 19-04-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 20-09-2007, 664/05
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 25-02-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 07-06-2007, 38411/02
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 25-02-2008 Rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Amsterdam, 17-09-2007, AWB 07/34303
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 19-10-2007 Procedurerichtlijn biedt kansen. Over effectieve rechtsbescherming in asielprocedures
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 04-09-2007 Thema: Strafvervolging voor inreis met valse documenten
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 04-09-2007 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 26-04-2007, 25389/05
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 04-09-2007 Psychische problemen in kaart. Het MAPP en het vermogen om coherent en consistent te verklaren
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 21-06-2007 Committee Against Torture, 22-01-2007, 262/2005
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 21-06-2007 Committee Against Torture, 22-01-2007, 279/2005
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 08-06-2007 Hof van Justitie EG, 13-03-2007, C-432/05
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 13-04-2007 VN-Comité voor de Rechten van de Mens, 15-11-2006, 1438/2005
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 26-02-2007 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-01-2007, 1948/04
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 22-02-2007 Raad van State, 01-12-2006, 200604448/1, 200604761/1
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 14-10-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-07-2006, 13229/03
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 14-10-2006 Raad van State, 19-05-2006, 200601178/1
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 21-08-2006 Raad van State, 10-04-2006, 200601695/1
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 21-08-2006 Uitstel en Vertrek
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 29-06-2006 VN-Comité voor de Rechten van de Mens, 28-04-2006, CCPR/1289/2004
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 20-06-2006 Raad van State, 20-03-2006, 200601189/1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 04-05-2006 Raad van State, 03-03-2006, 200508190/1
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 18-04-2006 Thema Vrijheidsontneming: de gesloten OC-procedure
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 18-04-2006 Tot op de bodem. Een overzicht van afgeronde en nog lopende procedures tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 15-02-2006 T.P. Spijkerboer, B.P. Vermeulen, Vluchtelingenrecht
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 15-02-2006 Thema 'Bekering in Nederland'
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 15-02-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 15-09-2005, 10154/04
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 31-10-2005 Raad van State, 04-08-2005, 200505241/1
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 25-08-2005 Een tweede kans? Overzicht van juridische kwesties die spelen bij tweede asielaanvragen
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 25-04-2005 Raad van State, 10-01-2005, 200409588/1
NAV; Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht 15-02-2005 Raad van State, 26-11-2004, 200405301/1