Auteur F.B.J. Grapperhaus
Tijdschrift Aflevering Artikel
Ondernemingsrecht 05-02-2016 Begrotingsnieuws 2016
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-10-2015 De decivilisering van de beloning van ‘beleidsbepalers’
Ondernemingsrecht 29-09-2015 Habe Nichts, een armoedig verweer
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-06-2015 Preventieve arbo wetgeving
Jurisprudentie Arbeidsrecht 27-04-2015 HvJ EU 17-03-2015, C-533/13, ECLI:EU:C:2015:173
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2015 Het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel in het licht van tendensen op de arbeidsmarkt
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-07-2014 Een zinnig wetsvoorstel over klokkenluiders
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-03-2014 Drucker, Levenbach en het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-03-2014 De toren van Babel en het in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid beoogde nieuwe ontslagstelsel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2013 Kanttekening bij het kabinetsvoornemen tot beperking van de variabele beloning in de financiële sector tot 20% van de vaste beloning
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2013 Open Method of coordination. An analysis of its meaning for the development of a social Europe
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-08-2013 Weg met het ontslag op staande voet
Ondernemingsrecht 07-03-2013 Begrotingsnieuws 2013
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-11-2012 Eerlijk zullen we alles delen - jong en oud op de arbeidsmarkt
Ondernemingsrecht 14-07-2012 Hoge Raad, 23-03-2012, 10/05217
Ondernemingsrecht 14-07-2012 Hoge Raad, 24-02-2012, 10/03971
Ondernemingsrecht 14-07-2012 Hoge Raad, 08-04-2011, 10/00405
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-02-2012 Over het ingrijpen in beloningen
Ondernemingsrecht 27-01-2012 Begrotingsnieuws 2012
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-12-2011 Legitimatie, legitimatie, legitimatie. Over werkgevers, gele vakbonden en Kamerleden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2011 Het onderkruipersverbod in het Nederlandse recht
Ondernemingsrecht 28-04-2011 Hof van Justitie EU, 15-03-2011, C-29/10
Ondernemingsrecht 27-01-2011 Hof van Justitie EU, 15-09-2010, C-386/09
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-12-2010 Wie is hier nu echt zelfstandig op de arbeidsmarkt?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2010 M.S. Houwerzijl & S.S.M. Peters, Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-01-2010 Een rapport over verhouding bestuur, commissarissen en institutionele belegger: waar is de werknemer?
Ondernemingsrecht 23-12-2009 Is er iets mis met de arbeidsverhoudingen?
Ondernemingsrecht 23-12-2009 Begrotingsnieuws 2010
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-10-2009 De jeugd en het ontslagrecht hebben de toekomst niet meer
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-08-2009 De gevarendriehoek van de wettelijke pensioenleeftijd
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-06-2009 De kredietcrisis en de gemiste kansen in het arbeidsrecht
Ondernemingsrecht 22-04-2009 Hof van Justitie EG, 12-02-2009, C-466/07
Ondernemingsrecht 06-02-2009 Begrotingsnieuws 2009
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-11-2008 Wijziging van de arbeidsrelatie bij gewijzigde omstandigheden. De Taxi Hofman-regel verduidelijkt in het Mammoet-arrest
Ondernemingsrecht 03-10-2008 De werknemer en het Voorontwerp Insolventiewet: enige kritische overwegingen
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-09-2008 Dude, where's my arbeidsprocesrecht?
Ondernemingsrecht 12-09-2008 Hoge Raad, 11-07-2008, C06/229HR
Ondernemingsrecht 11-07-2008 Hoge Raad, 15-02-2008, C06/273HR
Ondernemingsrecht 20-06-2008 Het verschil tussen de beloning van de bestuurder en de Deense staat
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 23-05-2008 De werknemer, de beëindigingsvergoeding en de insolvente werkgever
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 31-03-2008 Een poging tot juridisch-economische onderbouwing van beëindigingsvergoedingen in het arbeidsrecht
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 22-02-2008 De representativiteit van de vakbond in relatie tot de ongebonden werknemer
Ondernemingsrecht 15-02-2008 Stilte die je verbreekt door er iets van te zeggen: over het nut van geheimhouding
Ondernemingsrecht 28-01-2008 Hoge Raad, 08-06-2007, C06/020HR
Ondernemingsrecht 28-01-2008 Begrotingsnieuws
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 25-01-2008 Vraag niet wat private equity met u doet, maar vraag u wat met private equity kunt doen.
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 01-12-2007 Enkele overwegingen omtrent evenwicht in het ontslagrecht en de arbeidsmarkt
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-09-2007 Toelating tot CAO-onderhandelingen en de positie van kleine vakbonden
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 28-08-2007 Hoge Raad, 13-07-2007, R07/100HR (OK 135)
Ondernemingsrecht 24-08-2007 The act you've known for all these years. Over de participatietop
Ondernemingsrecht 13-07-2007 Hoge Raad, 08-06-2007, C06/030HR
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-05-2007 Vijf broden en twee vissen (2). Naschrift bij De Vries en Baris
Ondernemingsrecht 19-04-2007 Private equityfobie?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 05-04-2007 Vijf broden en twee vissen. Over werkzekerheid als wondermodel
Ondernemingsrecht 12-03-2007 Hoge Raad, 15-12-2006, C05/264HR
Ondernemingsrecht 21-02-2007 Hoge Raad, 05-01-2007, C05/257HR
Ondernemingsrecht 07-12-2006 Begrotingsnieuws
Ondernemingsrecht 30-10-2006 Hiep hiep Hoge Raad en de Sociale Innovatie in Ondernemingen
Ondernemingsrecht 30-10-2006 Het einde van de relatie: naar een zinvollere ontslagbescherming
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 21-09-2006 Het concurrentiebeding en het topje van de ijsberg
Ondernemingsrecht 25-08-2006 Modernisering van de WW: Eerste Kamer neemt tweede wetsvoorstel aan
Ondernemingsrecht 22-05-2006 Hof van Justitie EG, 09-03-2006, C-499/04
Ondernemingsrecht 22-05-2006 Rechtbank Utrecht, 15-03-2006, ---
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 18-05-2006 Dispensatie van algemeenverbindendverklaring
Ondernemingsrecht 27-04-2006 Alsnog herziening van het ontslagrecht?
Nederlands Juristenblad 24-03-2006 Werken via een BV en dan toch een arbeidsovereenkomst? Ja, dat zou kunnen. Reactie
Arbeidsrechtelijke Annotaties 30-12-2005 Over bestuursbeleid, aansprakelijkheid en afrekening van bestuurders
Ondernemingsrecht 08-12-2005 Begrotingsnieuws
Ondernemingsrecht 27-10-2005 De premier als munteenheid voor topinkomens
Ondernemingsrecht 10-10-2005 Hoge Raad, 10-06-2005, ---
Ondernemingsrecht 14-07-2005 Hoge Raad, 17-06-2005, 39928
Ondernemingsrecht 23-06-2005 Hoge Raad, 15-04-2005, R05/001HR (CW 2390)
Ondernemingsrecht 23-06-2005 Column - Europese grond
Ondernemingsrecht 12-05-2005 Bescherming voor klokkenluidende werknemers: een inventarisatie van het wetsvoorstel en het SER-advies
Ondernemingsrecht 21-04-2005 Hoge Raad, 11-03-2005, C03/289 HR
Ondernemingsrecht 14-10-2004 Concurrerende arbeidskosten