Auteur J.J.J. Sillen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 28-07-2023 Samenloop van ideŽle en collectieve belangenbehartiging: de ontvankelijkheidsbeslissing in FNV & CNV/Temper: Rb. Amsterdam 13 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4035 (FNV & CNV/Temper BV e.a.)
Ars Aequi 12-05-2023 De bestuursrechter en de toetsing van de wet aan rechtsbeginselen
Ars Aequi 14-04-2023 De constitutionele positie van de strafrechter
Ars Aequi 15-03-2023 Kamerlid, Kamerfractie en politieke partij: de zaak GŁndoğan/Volt
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 31-12-2021 Straatsburg, Luxemburg en twee perspectieven op rechterlijke onafhankelijkheid
EHRC Updates 25-05-2021 EHRM, 07-55-2021, 4907/18
EHRC Updates 11-05-2021 HvJ EU 20-04-2021, C-896/19
Jurisprudentie in Nederland 14-04-2021 Centrale Raad van Beroep 22-10-2020
EHRC Updates 30-03-2021 EHRM, 09-03-2021, 1571/07
EHRC Updates 30-03-2021 EHRM, 09-03-2021, 76521/12
Jurisprudentie Bestuursrecht 24-01-2021 Centrale Raad van Beroep 22-10-2020
RegelMaat 30-12-2020 De relatieve betekenis van de Grondwet voor de wetgever - Een beschouwing over de Nederlandse juridische grondwetscultuur in de twintigste eeuw
Jurisprudentie in Nederland 13-07-2019 Centrale Raad van Beroep 20-11-2018
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 21-06-2019 Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans. Een bespreking van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel
Jurisprudentie Bestuursrecht 22-03-2019 Centrale Raad van Beroep 20-11-2018
Gemeentestem 09-10-2018 Over onverbindende, nietige en herlevende verordeningen
Jurisprudentie Bestuursrecht 07-10-2018 Raad van State 09-08-2018
Jurisprudentie Bestuursrecht 07-10-2018 Raad van State 31-07-2018
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 09-09-2017 De grondwettigheid van wetgevingsreferenda
Jurisprudentie Bestuursrecht 03-04-2017 Raad van State 25-01-2017
Nederlands Juristenblad 29-03-2017 Brexit voor het UK Supreme Court
European Human Rights Cases 06-01-2017 EHRM 06-10-2016, 63979/11
Jurisprudentie in Nederland 17-11-2015 Hoge Raad 22-05-2015
Nederlands Juristenblad 10-09-2015 Het homohuwelijk in de VS - Tussen progressieve en conservatieve rechtsvinding
Jurisprudentie Bestuursrecht 06-09-2015 Hoge Raad 22-05-2015
European Human Rights Cases 20-08-2015 EHRM 30-04-2015, 6899/12
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-04-2015 Rolf Ortlep, Optimaliseren rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters
Jurisprudentie in Nederland 09-02-2015 Hoge Raad 10-10-2014
Jurisprudentie Bestuursrecht 15-12-2014 Hoge Raad 10-10-2014
European Human Rights Cases 31-07-2014 EHRM 27-05-2014, 20261/12
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 27-03-2014 Straffend bestuur, de rechter en de Grondwet
Nederlands Juristenblad 03-03-2014 Constitutionele toetsing in de West
Nederlands Juristenblad 08-11-2013 De strijd om het homohuwelijk in de Verenigde Staten
Jurisprudentie Bestuursrecht 02-11-2013 Raad van State, 25-09-2013, 201301980/1/A2
European Human Rights Cases 02-04-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-01-2013, 21722/11
Ars Aequi 12-02-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-07-2012, 58369/10
Nederlands Juristenblad 30-11-2012 Het Bundesverfassungsgericht, Europa en het ESM
Jurisprudentie in Nederland 12-11-2012 Raad van State, 15-08-2012, 201109886/1/A2
Jurisprudentie in Nederland 23-10-2012 Hoge Raad, 22-06-2012, 11/01017
Jurisprudentie in Nederland 23-10-2012 Rechtbank Assen, 27-06-2012, 90511 / HA RK 11-230
Jurisprudentie Bestuursrecht 14-10-2012 Raad van State, 15-08-2012, 201109886/1/A2
Jurisprudentie Bestuursrecht 31-08-2012 Hoge Raad, 22-06-2012, 11/01017
Jurisprudentie Bestuursrecht 24-12-2011 Raad van State, 12-10-2011, 201100843/1/H3
Jurisprudentie Bestuursrecht 10-12-2011 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29-09-2011, AWB 09/1441
Nederlands Juristenblad 30-09-2011 Naschrift: Rechtsvinding en Staatsrecht
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 16-09-2011 Rechtsgevolgen van toetsing wan wetgeving - Een vergelijkend onderzoek naar het Amerikaanse, Duitse en Nederlandse recht
Jurisprudentie in Nederland 29-07-2011 Hoge Raad, 15-03-2011, 10/04966 H
Jurisprudentie in Nederland 04-07-2011 Hoge Raad, 22-02-2011, 09/03173
Jurisprudentie Bestuursrecht 23-05-2011 Hoge Raad, 15-03-2011, 10/04966 H
Jurisprudentie Bestuursrecht 29-04-2011 Hoge Raad, 22-02-2011, 09/03173
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 14-04-2011 Een doos van Pandora. Over het voorstel een algemene bepaling aan de Grondwet toe te voegen
Ars Aequi 21-01-2011 Formatieperikelen. Beantwoording rechtsvraag (340) Staatsrecht
Ars Aequi 09-09-2010 Formatieperikelen. Rechtsvraag (340) Staatsrecht
Jurisprudentie in Nederland 06-07-2010 Hoge Raad, 09-04-2010, 08/01394
Jurisprudentie Bestuursrecht 20-05-2010 Hoge Raad, 09-04-2010, 08/01394
Nederlands Juristenblad 30-04-2010 De SGP, het rechterlijk bevel en het kiesrecht.
Jurisprudentie Bestuursrecht 29-04-2010 Raad van State, 17-03-2010, 200905522/1/V6
Ars Aequi 08-09-2009 De vertrouwensregel en het parlementaire stelsel
Ars Aequi 03-10-2008 Een preambule: splijtzwam of gemeenplaats
Ars Aequi 10-04-2008 Normatieve voorkeuren en positief recht: Een reactie op Roos
Gemeentestem 06-10-2007 Rechtbank 's-Gravenhage, 18-04-2007, zaaknummer 262391 / rolnummer HA ZA 06-1068
Gemeentestem 08-09-2007 Raad van State, 31-01-2007, 200603725/1
Nederlands Juristenblad 07-09-2007 Weg met de Commissie Posthumus-II!
Nederlands Juristenblad 03-08-2007 Koninklijke doorbraak van de vennootschappelijke orde
Gemeentestem 21-04-2007 Raad van State, 24-01-2007, 200601431/1
Gemeentestem 27-01-2007 Raad van State, 15-11-2006, 200600888/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-11-2006 Raad van State, 06-09-2006, 200510594/1
Nederlands Juristenblad 15-09-2006 De val van het kabinet-Balkenende II en de noodzaak van een 'missionair' kabinet
Gemeentestem 09-09-2006 Raad van State, 05-07-2006, 200506721/1
Gemeentestem 22-07-2006 Centrale Raad van Beroep, 15-11-2005, 04/212 NABW