Auteur W. louwman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 12-02-2024 De nieuwe notificatieservice van het kadaster, een waakhond die niet mag blaffen?
Juridische Berichten voor het Notariaat 03-10-2023 Voorlopige kadastrale grenzen mogen niet algemeen raadpleegbaar zijn
Juridische Berichten voor het Notariaat 12-09-2022 De geschiedenis van de registratie van erfdienstbaarheden
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 14-02-2022 Reactie op "Het Opstalrecht duurzaam" van prof. mr. dr. B. Hoops en mr. L.A.M. Meijerink, WPNR 2022/7353
Juridische Berichten voor het Notariaat 25-06-2020 Zin en onzin over de betekenis van kadastrale grenzen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 06-10-2018 De Basis Registratie Kadaster: een knecht van twee meesters ?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 26-10-2013 De overdracht van buitenlandse onroerende zaken via de lokale notaris
Juridische Berichten voor het Notariaat 29-07-2011 Het gebruik van informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 21-02-2011 Huidige en toekomstige plaats en rol van de bewaarder bij de overdracht van onroerende zaken
Notariaat magazine 14-02-2011 Kan KIK-aanlevering eenvoudiger?
Juridische Berichten voor het Notariaat 08-02-2011 De verkrijging van buitenlands onroerend goed via een Nederlandse notaris
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-05-2010 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 31-10-2009 Waarom terstond inschrijven geen gevolgen heeft voor uitbetaling derdengelden
Juridische Berichten voor het Notariaat 17-04-2009 Automatisering bij het Kadaster en de redactievrijheid van de notaris
Juridische Berichten voor het Notariaat 06-03-2009 Automatisering van de afdoening van notariŽle akten door het Kadaster
Juridische Berichten voor het Notariaat 05-04-2008 De Invoering van de basisregistratie Kadaster
Juridische Berichten voor het Notariaat 07-03-2008 De kadastrale registratie van netten
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 26-01-2008 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 27-10-2007 Vergroting juridische betrouwbaarheid Kadaster
Juridische Berichten voor het Notariaat 03-08-2007 Toekomstige automatisering van het proces rond inschrijving in de openbare registers
Juridische Berichten voor het Notariaat 01-12-2006 De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Juridische Berichten voor het Notariaat 08-11-2006 Elektronische ondertekening door een niet-protocolhouder
Juridische Berichten voor het Notariaat 08-11-2006 Het inschrijven en overleggen van bijlagen
Juridische Berichten voor het Notariaat 08-11-2006 De noodzaak tot recherche van doorgehaalde inschrijvingen
Juridische Berichten voor het Notariaat 10-10-2006 Het vooraf in bewaring geven van elektronisch in te schrijven stukken
Juridische Berichten voor het Notariaat 10-10-2006 Kamer van Toezicht Almelo, 01-06-2006, 1605 Wna
Juridische Berichten voor het Notariaat 06-09-2005 Nieuwe regels voor inschrijving in de openbare registers
Juridische Berichten voor het Notariaat 15-11-2004 Inschrijving en kadastrale registratie van afkoop van in appartementsrechten gesplitste erfpacht.