Auteur F.J. van Ommeren
Tijdschrift Aflevering Artikel
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-11-2023 Rechtbank Midden-Nederland 22-03-2023
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-11-2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-04-2023
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-11-2023 Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2023
RegelMaat 20-06-2023 Wetgeving en wetenschap
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-04-2023 Hoge Raad 30-09-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-08-2022 Hoge Raad 18-02-2022
RegelMaat 24-06-2022 De aantrekkelijke constitutionele leegte
RegelMaat 05-04-2022 Wetgeving, budgetrecht en begroting
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 04-04-2022 Publiekrechtelijke alternatieven voor gemeentelijke erfpacht?
Nederlands Juristenblad 31-03-2022 De verplichting tot het bieden van mededingingsruimte bij privaatrechtelijk overheidshandelen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-01-2022 Hoge Raad 26-11-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-12-2021 Hoge Raad 24-09-2021
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-11-2021 Thorbecke als eerste hoogleraar bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-11-2020 Concessies 2.0: de concessie op de grens van de vergunning, de overheidsopdracht en de subsidie
RegelMaat 31-08-2020 De rol van de wetgevingsjurist
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-08-2020 Hoge Raad 17-04-2020
RegelMaat 31-07-2020 Regulering en handhaving via publiekrecht of privaatrecht - Een keuzevraagstuk
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-03-2020 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2019
RegelMaat 22-12-2019 Het right to challenge als nieuw wetgevingsfenomeen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-12-2019 Hoge Raad 19-07-2019
RegelMaat 04-07-2019 Het wetgevingsdebat: ieder in zijn eigen paradigma?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-05-2019 Hoge Raad 18-05-2018
RegelMaat 28-12-2018 Terugkoppeling door de rechter aan de wetgever
RegelMaat 21-09-2018 Toetsing van wetgeving
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2018 Toegelaten of erkende maatschappelijke instellingen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2018 Incrementeel bestuursrecht: een groeimodel voor de rechtsbetrekking
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 06-05-2018 Van de overheidsvennootschap en de overheidsstichting - De publiekbelangbenadering
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-01-2018 De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
RegelMaat 03-12-2017 Wetenschap en praktijk in RegelMaat - Beoordelingsmaatstaven voor publicaties
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-10-2017 Hoge Raad 25-03-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-10-2017 Hoge Raad 24-03-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-06-2017 Hoge Raad 20-01-2017
RegelMaat 08-03-2017 Voer voor de wetgever: de verdeling van schaarse publieke rechten
RegelMaat 31-12-2016 Overheidsregulering met behulp van privaatrechtelijke bevoegdheden
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-11-2016 Hoge Raad 24-06-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-08-2016 Hoge Raad 03-06-2016
RegelMaat 20-07-2016 Kwaliteitsborging door het veld: en de wetgever dan?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-07-2016 Hoge Raad 15-04-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-04-2016 Hoge Raad 26-06-2015
RegelMaat 06-03-2016 Invloed op maatschappelijke organisaties
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-12-2015 Hoge Raad 26-06-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-10-2015 Hoge Raad 19-12-2014
RegelMaat 01-04-2015 Wetgevingsonderwijs: binnen en buiten de rechtenopleiding
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-03-2015 Hoge Raad 06-02-2015
RegelMaat 01-10-2014 Bestendigheid van wetgeving
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-09-2014 Hoge Raad 04-04-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2014 Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht: multifunctioneel en contextafhankelijk
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-07-2014 Naar een Algemene wet bestuursrecht voor de EU
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-06-2014 Hoge Raad 09-08-2013
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 14-02-2014 Van besluit naar rechtsbetrekking: op zoek naar een scherp criterium Feitelijk bestuurshandelen bij de bestuursrechter
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2013 Hoge Raad, 12-07-2013, 12/03005
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2013 Hoge Raad, 13-09-2013, 12/01158
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-09-2013 Hoge Raad, 14-06-2013, 11/05731
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-08-2013 Hoge Raad, 21-09-2012, 11/01791
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-07-2013 Hoge Raad, 01-06-2012, 10/03161
Ars Aequi 09-09-2010 Het legaliteitsbeginsel als hoeksteen van het staats- en bestuursrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2009 De juridische status en bekendmaking van de NEN-normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst. De wetgever aan zet
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-06-2009 Publiekrecht in Engeland: Roomser dan de Paus? De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in het Engelse recht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-04-2009 Het wetsbegrip van Böhtlingk
Nederlands Juristenblad 23-03-2007 Regeldruk ontrafeld
Gemeentestem 27-01-2007 Uit- aan- en inbesteden in het publiek- en privaatrecht? De uitbesteding van het recht om huishoudelijk fval in te zamelen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-09-2006 Hoge Raad, 09-09-2005, C04/131HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-09-2006 Hoge Raad, 21-01-2005, C03/273HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-12-2005 Hoge Raad, 18-03-2005, C04/026HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-12-2005 Hoge Raad, 17-12-2004, C03/165HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-12-2005 Hoge Raad, 18-02-2005, C03/037HR
Gemeentewet actueel 19-10-2005 Hoge Raad, 11-03-2005, C03/301HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-09-2005 Hoge Raad, 11-03-2005, C03/301HR
Maandblad voor Vermogensrecht 30-08-2005 Overdracht van vergunningen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-04-2005 Hoge Raad, 07-05-2004, C02/310HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-04-2005 Hoge Raad, 26-03-2004, C02/243HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-02-2005 Hoge Raad, 30-01-2004, C02/077HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-02-2005 Hoge Raad, 29-10-2004, C03/002HR